Premiewijzer gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2024

Premiewijzer gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2024

4 september 2023 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Snel premie Whk 2024 berekenen

 

Op de internetsite van UWV vindt u de ‘Premiewijzer gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2024’. Met deze rekenhulp berekent u snel de gedifferentieerde premies WGA en ZW-flex voor 2024.

Deze gedifferentieerde premies gelden voor werkgevers die zich via UWV verzekeren. Bent u eigenrisicodrager en wilt u dat in 2024 blijven? Of wilt u in 2024 eigenrisicodrager worden? Dan betaalt u geen gedifferentieerde premie.

Indeling werkgevers

Voor het vaststellen van de gedifferentieerde premies is het van belang of sprake is van een kleine, middelgrote of grote werkgever. Voor 2024 worden de premies berekend op basis van het premieloon in 2022. Het gemiddelde premieloon is vastgesteld op € 37.700.

De werkgevers worden als volgt ingedeeld:

    • Een kleine werkgever had in 2022 een premieloon van maximaal € 942.500.
    • Een middelgrote werkgever had in 2022 een premieloon van meer dan € 942.500 en maximaal € 3.770.000.
    • Een grote werkgever had in 2022 een premieloon van meer dan € 3.770.000.

Beschikking/mededeling Belastingdienst

Eind 2023 ontvangen middelgrote en grote werkgevers de beschikking gedifferentieerde premie Whk 2024 van de Belastingdienst. Hierop vindt u de individueel vastgestelde gedifferentieerde premies Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet (ZW) voor 2024.

Voor kleine werkgevers gelden de sectoraal vastgestelde premies. Zij ontvangen een mededeling.

Link naar premiewijzer

Premiewijzer Whk 2024 op uwv.nl

Relevante informatie

Nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2024 op uwv.nl

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,