1 januari 2024 eigenrisicodrager (ERD)

1 januari 2024 eigenrisicodrager (ERD)

4 september 2023 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Dien aanvraag ERD voor 2024 op tijd in

 

Werkgevers die per 1 januari 2024 eigenrisicodrager (ERD) willen worden voor de WGA en/of ZW, moeten zorgen dat de Belastingdienst het aanvraagformulier vóór 2 oktober 2023 heeft ontvangen. Dat geldt ook voor werkgevers die het ERD willen beëindigen.

Voor een snelle verwerking van de aanvraag ERD WGA is het belangrijk dat u zowel het aanvraagformulier als de garantieverklaring tegelijkertijd indient.

Met de aanvraag ERD ZW stuurt u de schriftelijke afspraken over de verzuimbegeleiding mee. In plaats van de schriftelijke afspraken kan de werkgever ook het ‘Model Arboverklaring eigenrisicodragerschap Ziektewet (ZW)’ gebruiken.

Een werkgever kan het ERD aanvragen of beëindigen op 1 januari of op 1 juli. Het aanvraagformulier moet uiterlijk 13 weken vóór de ingangsdatum door de Belastingdienst ontvangen zijn.

Startende werkgever

Er geldt een uitzondering voor startende werkgevers. Voor hen kan het ERD ingaan op het moment dat zij werkgever worden. Daarvoor geldt de datum van indiensttreding van de 1e werknemer die verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. De werkgever meldt zich aan bij de Belastingdienst en stuurt de aanvraag ERD mee.

Formulieren

De formulieren vindt u op de internetsite van de Belastingdienst:

U stuurt de formulieren naar:

Belastingdienst/Limburg/ERD

Postbus 4486

6401 CZ Heerlen

Relevante informatie

Paragraaf 7.8 Handboek Loonheffingen 2023 uwv.nl/werkgevers/eigenrisicodrager

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,