Werkhervattingskas (Whk) en aangiften loonheffingen 2023

Werkhervattingskas (Whk) en aangiften loonheffingen 2023

25 april 2024 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Belastingdienst controleert Whk-loon 2023

 

De Belastingdienst verstuurt brieven naar werkgevers die het loon voor de Werkhervattingskas (Whk) niet goed hebben aangegeven in de aangiften loonheffingen over 2023. Deze werkgevers ontvangen 1 mei 2024 een brief hierover.

De Belastingdienst verzoekt in deze brief de aangiften loonheffingen te corrigeren. Hieronder leest u wat in de brief staat.

Onjuiste bedragen rubriek Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon Whk

In de aangifte loonheffingen moet het bedrag in de rubriek ‘Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon Whk’ gelijk zijn aan het gezamenlijke bedrag van de 3 rubrieken ‘Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog’, ‘Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag’ en ‘Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon Aof uitkering’. In uw aangifte loonheffingen zijn deze bedragen niet hetzelfde.

Wat moet u doen over 2023?

U moet uw aangiften over 2023 corrigeren, zodat:

    1. het bedrag in de collectieve rubriek ‘Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon Whk’ gelijk is aan het gezamenlijke bedrag van de rubrieken ‘hoog’, ‘laag’ en ‘uitkering’ van ‘Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon Aof’, en
    1. het totaal van de bedragen in de nominatieve rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon Whk’ van alle werknemers hetzelfde is als het bedrag in de collectieve rubriek ‘Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon Whk’.

Als u een correctie instuurt met een hoger bedrag aan Whk-loon, corrigeer dan zo nodig ook de verschuldigde premie Whk. Stuur uw correcties over 2023 zo snel mogelijk in.

Wat moet u doen over 2024?

Hebt u in de aangifte loonheffingen over 2024 dezelfde fout gemaakt en is het aangiftetijdvak verstreken? Stuur dan bij de eerstvolgende of daaropvolgende aangifte een correctiebericht mee voor dat tijdvak. Is het aangiftetijdvak nog niet verstreken? Stuur dan een verbeterde aangifte waarin de bedragen voor het Aof-loon gelijk zijn aan het Whk-loon.

Eigenrisicodrager ZW en/of WGA

Bent u een eigenrisicodrager voor de ZW en/of WGA, dan moet u ook de hiervoor genoemde rubrieken corrigeren. Zelfs als uw premie Whk voor 2023 of 2024 op 0% is vastgesteld.

Waarom is dit belangrijk?

Het is belangrijk dat u de aangiften corrigeert. Zo kan de Belastingdienst:

    1. uw grootte voor de premie Whk en de premie Aof voor 2025 en 2026 juist vaststellen
    1. uw premie Whk voor 2025 en 2026 juist vaststellen
    1. na het einde van het eigenrisicodragerschap voor de ZW en/of WGA de premie Whk 2025 en 2026 juist vaststellen.

Zonder een correctie stelt de Belastingdienst mogelijk uw grootte of uw premie onjuist vast.

Brief downloaden

U kunt een voorbeeldbrief downloaden. Deze brief is in pfd-formaat. Gebruikt u voorleessoftware en wilt u daarom een digitaal toegankelijke versie? Stuur dan een e-mail naar forum.sa@belastingdienst.nl.

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,