Ontslag reden voortaan in loonaangifte

Ontslag reden voortaan in loonaangifte

6 maart 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Werkgevers zijn vanaf 2020 verplicht om de reden van ontslag werknemer te vermelden in hun loonaangifte. Dit is om fraude te voorkomen.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Het komt al jaren voor dat mensen een uitkering ontvangen zonder dat zij daar recht op hebben. En de laatste jaren neemt deze fraude steeds meer toe.

Per 2020 zijn de regels daarom aangescherpt.

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering:

  • Moet de werkgever het dienstverband hebben stopgezet
  • Mag de beëindiging van het dienstverband geen dringende reden hebben
  • Is het verplicht om de reden voor ontslag te melden op de loonaangifte

Dit laatste punt is er sinds 1 januari 2020 aan toegevoegd vanuit de minister van SZW en UWV. Voorheen konden werknemer onterecht bij het aanvragen van een WW-uitkering aangeven dat aan de eerste twee voorwaarden is voldaan. Daarna volgde het ontvangen van een WW-uitkering al.

Door de reden voor ontslag verplicht te vermelden op de loonaangifte, kan UWV makkelijker over de juiste informatie beschikken. Als dit niet gebeurt, kan het team handhaving van de Belastingdienst een organisatie daarop controleren. Dit team controleert de reden voor ontslag. Kloppen de gegevens niet? Dan krijgt de organisatie een boete wegens onjuiste loonaangifte. Voor de werknemer volgt dan een weigering van de WW-uitkering. Mocht de werknemer al een deel van de uitkering hebben ontvangen, dan moet diegene het ontvangen bedrag terugbetalen, onder eventuele verhoging van een boete.

 

 

Bron: Tweede Kamer

 

 

Meer informatie

Overzichtsartikel WAB update

 

 

100 salarisverwerking 2020, loonadministratie,