Normenbrief 1 januari 2019

Normenbrief 1 januari 2019

6 december 2018 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 januari 2019 vastgesteld op € 1.615,80 per maand (was: € 1.594,20).

In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum eveneens wijzigen. Dit heeft gevolgen voor de aan het netto minimumloon gerelateerde bijstandsnormen en grondslagen IOAW en IOAZ.

Voor de relevante belastingtarieven en de heffingskortingen geldt nog een voorbehoud van definitieve instemming door de Eerste Kamer.

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

De wijziging van de bijstandsnormen vindt van rechtswege plaats. Van de definitieve nieuwe bedragen wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Ook de definitieve besluiten tot wijziging van de overige bedragen zullen binnenkort in de Staatscourant worden gepubliceerd. De bedragen in deze normenbrief worden alvast bekend gemaakt vooruitlopend op en onder voorbehoud van de formele publicatie. De bedragen zoals opgenomen in deze normenbrief kunnen dus nog wijzigen.

Download; Normenbrief 1januari 2019 – informatie voor gemeenten‘ (pdf)

Zie ook:

Loonheffingen 2019

Minimumloon per 1 januari 2019

Sociale premies 2019

De rekenregels bekend 2019

Verhoging minimumjeugdloon

minimumloon 2019 jan,het wettelijk minimumloon. minimumloon 2019, loon 2019, wml 2019, salaris 2019