Generieke uitzondering 30%-herzieningssituatie in 2020

Generieke uitzondering 30%-herzieningssituatie in 2020

23 april 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Werkgevers hoeven over het kalenderjaar 2020 de lage WW-premie niet te herzien op basis van de 30%-herzieningssituatie.

In bepaalde sectoren, waaronder de zorg, is veel extra overwerk nodig vanwege het coronavirus. Hierdoor zou voor veel werknemers met terugwerkende kracht alsnog de hoge premie moeten worden afgedragen.

Omdat dit in deze bijzondere situatie onwenselijk is, geldt een generieke uitzondering voor de 30%-herzieningssituatie. Geen enkele werkgever hoeft dus over het jaar 2020 de WW-premie op grond van die situatie te herzien.

 

Per 1 januari 2021 treedt de herzieningssituatie weer in werking.

 

Kamerbrief moties en toezeggingen maatregelen noodpakket

Minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van de verschillende maatregelen uit het noodpakket o.a. naar aanleiding van enkele moties en toezeggingen uit het wetgevingsoverleg van 14 april jl.

 

Download ‘Kamerbrief moties en toezeggingen maatregelen noodpakket’.

 

 

Gerelateerd

Let op 1 april: voorkom toepassing hoge WW-premie
Kennisdocument premiedifferentiatie WW en coronacrisis
Lage WW-premie ook bij digitale arbeidsovereenkomst
Handreiking lage WW-premie jonger dan 21 jaar
Herzien WW-premie als dienstbetrekking binnen 2 maanden eindigt
Premiedifferentiatie WW als Infographic
Herzien lage WW-premie in de loonaangifte

 

overheid, rijksoverheid, belastingen, belastingdienst, kabinet, regering, wet- en regelgeving, regels,