Premiedifferentiatie WW als Infographic

Premiedifferentiatie WW als Infographic

31 januari 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De Belastingdienst heeft een infographic gemaakt over de veranderingen voor een werkgever in de WW-premie.

 

In de infographic vindt u een ‘ja-ja-nee-check’. Met deze check kunt u nagaan of een werkgever voor een werknemer de hoge of lage WW-premie moet betalen.

 

WAB

Per 1 januari 2020 is er een nieuwe wet: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze is van invloed op de WW-premie.

 

Wat verandert er in de WW-premie voor u als werkgever,Doe de ja-ja-nee-check!Per 1 januari 2020 is er een nieuwe wet: de Wet arbeidsmarkt in balans. Deze is van invloed op de WW-premie.

 

 

Meer informatie

Handreiking voorwaarden lage WW-premie
Overzichtsartikel WAB (update 17 december 2019)
Herzien lage WW-premie in de loonaangifte
Premiedifferentiatie WW op video!
Nieuwe versie kennisdocument Premiedifferentiatie WW

 

 

Downloaden

PDF downloadWat verandert er in de WW-premie voor u als werkgever? Doe de ja-ja-nee-check!

 

 

Overheid 2020, Belastingdienst 2020, Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW 2020, regering, wet en regelgeving, wetten, regels, besluiten,