30% regeling nieuws

30% regeling nieuws

17 december 2017 0 Door 100% Werkgeverscoach
hrm kennisbank, hrm ondersteuning, hrm uitbesteden,

Nieuwe looncriteria kennismigranten 2018

Kennis- en arbeidsmigranten moeten aan een looncriterium voldoen om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning. Jaarlijks worden deze looncriteria herzien aan de hand van het indexcijfer van de cao-lonen. De nieuwe bedragen voor 2018 zijn in de Staatscourant gepubliceerd.

 Nieuwe bedragen

Met ingang van 1 januari 2018 gelden voor kennismigranten de volgende minimum bruto looncriteria per maand exclusief 8% vakantiegeld:
  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar: 3.229 euro (3.487,32 euro inclusief vakantiegeld)
  • Kennismigranten van 30 jaar en ouder: 4.404 euro (4.756,32 euro inclusief vakantiegeld)
  • Recent in Nederland afgestudeerde studenten: 2.314 euro (2.499,12 euro inclusief vakantiegeld)
De bovenstaande leeftijdsgebonden normen worden ook gehanteerd voor aanvragen voor een verblijfsvergunning onder de EU ICT-richtlijn.

 Bedragen in 2017

In 2017 waren de bedragen:
  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar: 3.170 euro (3.423,60 euro inclusief vakantiegeld)
  • Kennismigranten van 30 jaar en ouder: 4.324 euro (4.669,92 euro inclusief vakantiegeld)
  • Recent in Nederland afgestudeerde studenten: 2.272 euro (2.453,76 euro inclusief vakantiegeld)

 Europese Blauwe Kaart

Het minimum bruto maandlooncriterium exclusief vakantiegeld voor een Europese Blauwe kaart wijzigt per 1 januari 2018 naar 5.160 euro (5.572,80 euro inclusief vakantiegeld). In 2017: 5.066 euro (5.471,28 euro inclusief vakantiegeld).

 Overplaatsing binnen concern

Het minimum bruto maandlooncriterium voor een tewerkstellingsvergunning in het kader van een overplaatsing binnen een concern die niet onder de EU ICT-richtlijn valt, is per 1 januari 2018 4.404 euro exclusief vakantiegeld (4.756,32 euro inclusief vakantiegeld). In 2017: 4.324 euro exclusief vakantiegeld (4.669,92 euro inclusief vakantiegeld).

Wat betekent dit voor de werkgever?

Als de werkgever een buitenlandse werknemer te werk wil stellen als kennismigrant van ouder dan 30 jaar, dan moet u vanaf 1 januari 2018 rekening houden met het nieuwe criterium van 4.404 euro (4.756,32 euro inclusief vakantiegeld). Ook bij verlenging van een bestaande verblijfsvergunning na 1 januari 2018 zal aan het nieuwe looncriterium moeten worden voldaan.

Betalingswijze

Het gegarandeerde loon moet maandelijks giraal op een bankrekening op naam van de (kennis)migrant worden overgemaakt. Bron: PwC, Mededeling SZW over per 1 januari 2018 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen (zie onder H Besluit Uitvoering Wet Arbeid Vreemdelingen) in Staatscourant nr. 68641 van 1 december 2017

koppelingen salarisverwerking, salaris, loon, uitbesteden salarisverwerking, uitbesteden loonadministratie, loonverwerker, salarisverwerker,