Ziek, toch geen recht op loondoorbetaling?

Ziek, toch geen recht op loondoorbetaling?

19 juni 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

         Hoe zo?

Een brandweerman wordt ziek en vordert doorbetaling van zijn loon. Zijn werkgever weigert waarop de man een kort geding aanspant. Hij krijgt geen gelijk en tekent beroep aan. En dan wordt de werkgever nogmaals in het gelijk gesteld. Hoe kan het dat deze werkgever niet gedurende 104 weken verantwoordelijk was voor doorbetaling van ten minste 70 procent van zijn loon?

 

verzuimverzekering, verzuimverzekeringen, ziektekosten, ziekteverzuim,verzuimverzekering, verzuimverzekeringen, wachtgeld regelingen, juridische verzuimkosten, wet en regelgeving ziektekosten,
Werken als brandweerman

De man begon in 2013 bij de vrijwillige brandweer, waar hij over de jaren een aantal keer promotie maakt. Inmiddels werkt hij als bestuurder van de brandweerauto (in vakjargon het Snel Interventievoertuig – SIV genoemd). Met dat werk verdient de man geld. Toch had hij daar misschien beter niet aan kunnen beginnen. Want brandweerlieden krijgen geen aanstelling voor dit werk. In plaats daarvan kunnen zij hiervoor intekenen voor een periode van 2 maanden. Als de dienst wordt toegekend, moet hij tussen 8 en 17 uur op de kazerne zijn.

Voor dat werk ontvangt hij loon. Maar dan wordt hij arbeidsongeschikt en valt het inkomen van zijn gezin weg. De man is kostwinner en spant dus een kort geding aan. Hij meent dat de werkgever zijn loon dient door te betalen, zoals dat in de CAO van de man, de CAR-UWO, en in het burgerlijk wetboek is vastgelegd. Daarin staat immers dan een werknemer bij arbeidsongeschiktheid recht heeft op doorbetaling van ten minste 70 procent van zijn loon. Maar die bepalingen zijn op de man niet van toepassing.

 

Bij de rechter

De CAO waar de man naar verwijst kent een bepaling voor loondoorbetaling bij ziekte voor mensen met een flexibel contract en oproepkrachten (arbeidscontractant-oproepkracht). Maar de man is geen oproepkracht. Want volgens de CAR-UWO moet een dergelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk worden aangegaan, in tweevoud opgemaakt en door beide partijen worden ondertekend. Dat is in het geval van deze brandweerman niet gedaan. Ook is er hier geen sprake van een oproep, maar van vrijwillig intekenen op een dienst. Bovendien kan de man ook geen beroep doen op het burgerlijk wetboek. Daar staat namelijk uitdrukkelijk in dat arbeidsovereenkomsten met ambtenaren niet onder dat recht vallen, tenzij anders is overeengekomen.

 

De WNRA

In een laatste wanhoopspoging stelt de raadsman van de brandweerman nog dat er in 2020 een nieuwe wet komt: de Wet normalisering ambtenarenrecht. Met de komst van die wet vervalt de passage waarin staat dat ambtenaren niet onder de bepalingen van het burgerlijk wetboek vallen. Maar die wet is nog niet in werking getreden en dus geldt die bepaling wel. De minister heeft overigens ook besloten de invoering van de WNRA voor medewerkers van de veiligheidsregio’s (waar brandweermannen onder vallen) uit te stellen.

 

De man wordt daarom nogmaals in het ongelijk gesteld.

 

Zie ook:

 

verzuimverzekering, verzuimverzekeringen, ziektekosten, ziekteverzuim,verzuimverzekering, verzuimverzekeringen, wachtgeld regelingen, juridische verzuimkosten, wet en regelgeving ziektekosten,