Tag: loon

Loon ookwel arbeidsloon (ook vaak loon, salaris, maandgeld of traktement) is de (meestal financiële) tegenprestatie voor arbeid. Loon wordt betaald door de werkgever aan de werknemer, die loonarbeid verricht voor de werkgever.

Arbeidsloon (ook vaak loon, salaris, maandgeld of traktement) is de (meestal financiële) tegenprestatie voor arbeid. Loon wordt betaald door de werkgever aan de werknemer, die loonarbeid verricht voor de werkgever.

16 oktober 2019 Uit

Loonadministratie

Door 100% Werkgeverscoach

Waarom loonadministratie? In een loonadministratie houdt u alle gegevens over uw medewerkers en de loonbetalingen bij. Denk aan de loonstaat,…