Werkgeverslasten hoger in 2019

Werkgeverslasten hoger in 2019

4 januari 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Awf-premie en Zvw-bijdrage stijgen dit jaar

Werkgevers betalen in 2019 meer voor hun werknemers. De sectorpremies dalen, maar werkgevers zijn meer kwijt aan de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de algemene werkloosheidspremie (Awf). Deze cijfers volgen uit berekeningen op basis van de premies vanaf januari 2019.

Vooral in de overheidssector drukken hogere pensioenlasten op de werkgeverskosten. Dat kan een werkgever tot wel 160 euro per maand extra kosten per ambtenaar. Door een sectorpremie van 0 procent worden werknemers in de bouw juist goedkoper. Dit kan oplopen tot een voordeel van 225 euro per werknemer per vier weken.

 

Awf-premie

De hogere kosten voor personeel komen onder meer door de stijgende Awf-premie. Deze premie, waarmee WW-uitkeringen worden gefinancierd, stijgt van 2,85 naar 3,6 procent. De compensatie voor het betalen van een transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte wordt hier onder meer mee gefinancierd.

 

Sectorpremies

Als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 2020 in werking treedt, is 2019 het laatste jaar waarin heffing van sectorpremies plaatsvindt. Vanaf 2020 is er nog maar één WW-premie, die afhankelijk is van de lengte en omvang van het arbeidscontract.

De gemiddelde sectorpremie 2019 bedraagt 0,77 procent en is hiermee 0,51 procentpunt lager dan die van 2018.

Voor 48 sectoren daalt de sectorpremie, voor 13 sectoren stijgt deze.

De sectorpremie voor de bouwsector daalt van 5,74 naar 0 procent. Deze 0%-premie geldt zowel voor korte als lange contracten. Een werknemer met een vierwekenloon van 3.000 euro kost 163 euro minder. Bij iemand met een salaris van 4.500 euro scheelt dit maar liefst 215 euro.

 

Zvw-bijdrage

Net als in 2018 stijgt ook dit jaar de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). De werkgeversbijdrage stijgt van 6,90 naar 6,95 procent en is hiermee terug op het niveau van 2015. Voor werknemers die meer dan 55.927 euro per jaar verdienen, moet bijna 10 euro per maand meer worden betaald.

 

Overheid

Voor een ambtenaar die 3.000 euro verdient, moet 27 euro per maand meer worden betaald. Bij een loon van 5.000 euro is een overheidsinstelling 79 euro meer kwijt. Het grootste deel hiervan (50 euro) komt door een hogere pensioenpremie. Een ambtenaar die drie keer modaal verdient, kost 160 euro per maand meer.

 

Minimumloon juli 2019

De minimumlonen gaan per 1 juli 2019 niet alleen met de halfjaarlijkse aanpassing omhoog. Ook is dan het 100 procent minimumloon van toepassing vanaf 21 jaar. Ook de bedragen voor jongeren worden aangepast. Een 20-jarige heeft vanaf 1 juli recht op 80 procent van het minimumloon. Nu is dat nog 70 procent.

 

salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,payroll,