Uitspraken over zieke werknemers in 2018

Uitspraken over zieke werknemers in 2018

4 januari 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Over de zieke werknemer verschijnen regelmatig uitspraken. Een aantal uitspraken uit 2018 hebben we nu voor u verzameld. Van burn-out, loonstop, verlofuren tijdens slapend dienstverband tot reiskostenvergoeding en auto van de zaak bij ziekte.

Werkgever aansprakelijk voor burn-out werknemer – schending zorgplicht?

Is een werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van een burn-out? Is de werkgever tekort geschoten in zijn zorgplicht? Over deze vragen heeft Hof ‘s-Hertogenbosch zich gebogen.

Loonstop opheffen: werknemer voldoet aan re-integratieplicht

Een werkgever had niet mogen stoppen met het doorbetalen van loon aan een zieke werknemer. De loonstop moet van de kantonrechter in Den Haag worden opgeheven, omdat de werknemer wel aan zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan.

Geen verlofuren betalen tijdens slapend dienstverband

Het niet uitbetalen van verlofuren van een werkneemster tijdens een slapend dienstverband is niet in strijd met goed werkgeverschap. Dat oordeelt Rechtbank Rotterdam.

Reiskostenvergoeding ook bij ziekte doorbetalen

Een reiskostenvergoeding is te beschouwen als looncomponent (verkapt loon) en om die reden ook bij ziekte verschuldigd. Dat oordeelt Hof Den Haag.

Zieke werknemer heeft recht op auto van de zaak

Een officemanager in de transportsector die al zestien jaar over een auto van de zaak beschikte, hoeft deze auto niet in te leveren nu hij ziek is. Omdat de werkgever de auto heeft ingevorderd, heeft de werknemer recht op een schadevergoeding. Dat oordeelt de rechter in Utrecht.

Recht op loon bij opnemen vakantiedagen na 2 jaar ziekte

Hoe zit het met de aanspraak van een arbeidsongeschikte werknemer op doorbetaling van loon over opgenomen vakantiedagen na het eindigen van de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte? Rechtbank Noord-Holland doet daar uitspraak over.

Werknemer recht op volledige loondoorbetaling bij ziekte

Een werknemer vordert loondoorbetaling van 100% bij ziekte in plaats van 70%. Ook vordert hij doorbetaling van de maandelijkse bonus. De kantonrechter wijst de vorderingen toe.

 

 

Meer weten over ziekteverzuimverzekering / verzuimverzekering, neem vrijblijvend met ons contact op.

Contact

Contactformulier

personeelsdiensten, werkgeverscoach, personeelszaken, werknemers- werkgevers,werkgeverschap,werkgevers advies,advies werkgevers,salariszaken, personeelszaken, hr ondersteuning,