Wat verandert 1 januari 2020 voor werknemers, ondernemers en gepensioneerden?

Wat verandert 1 januari 2020 voor werknemers, ondernemers en gepensioneerden?

30 december 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Wat brengt 2020 voor werknemers, ondernemers en gepensioneerden? De overheid wil het verschil tussen ondernemers en werkenden verkleinen, waardoor diverse aftrekposten voor ondernemers worden versoberd. Ook komen er grote veranderingen in het arbeidsrecht en worden diverse belastingtarieven gewijzigd.

Verder gaat de kleineondernemersregeling (KOR) op de schop en krijgen zzp’ers een nieuwe btw-identificatienummer.

Voor werkenden wordt vast minder vast en flex minder flex. Daarnaast wordt de AOW-verhoogd, maar de AOW-leeftijd bevroren. Onder de streep gaan de meeste mensen er gelukkig op vooruit.

We zetten de belangrijkste maatregelen voor werknemers, ondernemers en gepensioneerden voor je op een rij in dit laatste deel van de jaarlijkse serie van Business Insider over veranderingen in het nieuwe jaar.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Aftrekposten, administratie, belastingen 2020

Zelfstandigenaftrek gaat stapsgewijs omlaag

De zelfstandigenaftrek is een belangrijke aftrekpost voor ondernemers. Deze bedraagt nu nog 7.280 euro. Maar vanaf komend jaar gaat deze tegemoetkoming in jaarlijkse stapjes van 250 euro omlaag tot 5.000 euro in 2028.

In 2020 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van 7.280 euro naar 7.030 euro. Toch zul je er per saldo weinig van merken, omdat de arbeidskorting en de algemene heffingskorting omhoog gaan.

MKB-winstvrijstelling blijft wel gelijk

Aan de mkb-winstvrijstelling verandert komend jaar niets: deze blijft 14%.

Versnelde afbouw aftrekposten voor inkomstenbelasting

Zoals je in het artikel over de eigen woning in 2020 hebt kunnen lezen, wordt de maximale hypotheekrenteaftrek komend jaar versneld afgebouwd van 49 procent naar 46 procent. Ondernemers krijgen te maken met een vergelijkbare maatregel. Voor de ondernemersaftrek, de mkb-winstvrijstelling, de persoonsgebonden aftrek en de terbeschikkingstellingsvrijstelling geldt in 2020 eveneens een maximaal aftrektarief van 46 procent (in plaats van de huidige 49 procent).

Deze stapsgewijze afbouw met 3 procentpunt per jaar gaat door tot 2023. Hierdoor wordt het netto voordeel dat ondernemers met een hoog inkomen genieten steeds een stukje kleiner. Zij gaan er door de verlaging van de zelfstandigenaftrek en de versnelde afbouw van de aftrek komend jaar netto zo’n 500 euro op achteruit en ondernemers met een lager inkomen circa 150 euro.

Kleineondernemersregeling op de schop

De kleineondernemersregeling (KOR) gaat komende jaar op de schop. Is je omzet niet meer dan 20.000 euro per jaar (exclusief btw), dan mag je worden vrijgesteld van btw. Je hoeft dan geen btw meer aan klanten door te berekenen, maar kunt dan ook niet langer de btw die andere ondernemers bij jou in rekening brengen (bijvoorbeeld voor de aanschaf van een computer) verrekenen. Ook word je vrijgesteld van btw-aangifte.

Om voor deze regeling in aanmerking te komen is niet het bedrag dat je aan btw heft leidend, maar de omzet van je bedrijf. Verder komen naast natuurlijke personen ook rechtspersonen, zoals BV’s, stichtingen en verenigingen, in aanmerking voor de nieuwe regeling.

Deelname geldt voor een periode van drie jaar, tenzij de jaaromzet voor die tijd boven de 20.000 euro uitkomt.

Je mag zelf bepalen of je hieraan meedoet. Denk wel goed na of je van deze regeling gebruik wil maken, want het pakt niet voor iedereen even goed uit.

Wijzigingen vennootschapsbelasting

Het tarief van de vennootschapsbelasting op winsten tot en met 200.000 euro daalt in 2020 van 19 procent naar 16,5 procent. Een jaar later wordt dit 15 procent.

Het tarief op winsten vanaf 200.000 euro daarentegen gaat niet omlaag, zoals eerder was toegezegd, maar blijft onveranderd op 25 procent. In 2021 daalt dit wel, naar 21,7 procent.

Verhoging aanmerkelijk-belangheffing

Wie meer dan 5 procent van de aandelen of stemrecht in een vennootschap heeft, heeft een zogeheten aanmerkelijk belang. Over de inkomsten die je hieruit ontvangt, zoals dividend, moet je belasting betalen.

Dit tarief gaat komend jaar omhoog van 25 procent naar 26,25 procent. In 2021 loopt het nog verder op: naar 26,90 procent.

Aanpassing belastingrente

Bij de vennootschapsbelasting wordt komend jaar geen belastingrente meer in rekening gebracht als je de aangifte voor 1 juni hebt ingediend en deze aangifte klopt.

Aanpassing overige schijven

Het aantal belastingschijven in box 1 van de inkomstenbelasting wordt teruggebracht van drie naar twee en de tarieven worden ook aangepast. Hoe het zit en welke tarieven straks gelden, kun je lezen in dit artikel.

Nieuw btw-identificatienummer voor eenmanszaken

Alle 1,3 miljoen eenmanszaken in ons land hebben van de Belastingdienst een nieuw btw-identificatienummer ontvangen, waarin het burgerservicenummer niet meer is verwerkt.

Let goed op: dit nummer moet je vanaf 1 januari vermelden op al je facturen en de website.

Verdubbeling bijtelling elektrische auto

De bijtelling voor een elektrische auto van de zaak wordt komend jaar verdubbeld van 4 naar 8 procent.

Koop je een auto die duurder is dan 45.000 euro, dan betaal je straks boven elke euro die boven dit bedrag uitkomt een hogere bijtelling van 22 procent. Die grens ligt nu nog op 50.000 euro, dus meer auto’s vallen in 2020 deels onder de verhoogde bijtelling.

… maar bijtelling voor overige auto’s blijft gelijk

Voor overige auto’s – ook hybride auto’s – geldt net als dit jaar een bijtelling van 22 procent. Meer informatie over de bijtelling in 2020 en autobelastingen vind je in dit artikel.

Nieuwe regels fiets van de zaak

Vanaf 2020 wordt het makkelijker om te profiteren van een fiets van de zaak. Wie een fiets van de zaak heeft, maar deze ook privé gebruikt moet (net als bij een auto van de zaak) een kilometeradministratie bijhouden. Dat is erg omslachtig.

Daarom geldt vanaf komend jaar een vaste jaarlijkse bijtelling van 7 procent over de consumentenadviesprijs van de fiets, inclusief accessoires. Hierover moet je dan belasting betalen.

Ook ondernemers kunnen zelf gebruik maken van deze regeling.

Ook aftrek voor CO2-besparende investeringen

Er bestaat een speciale aftrekpost voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of maatregelen om duurzame energie op te wekken, zoals zonnepanelen: de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling wordt komend jaar uitgebreid. Dan komen ook investeringen die de uitstoot van CO2 verminderen voor deze tegemoetkoming in aanmerking, zoals investeringen in warmte-infrastructuur.

Voorlopig geen boetes voor wet DBA

Zzp’ers en opdrachtgevers hoeven ook komend jaar niet bang te zijn voor een boete of naheffing van de fiscus voor het niet naleven van de Wet DBA (officieel: de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties), die schijnzelfstandigheid moet tegengaan. De wet wordt in elk geval tot 1 januari 2021 niet gehandhaafd, behalve voor kwaadwillende bedrijven. Daarna gaat een nieuw regime in.

Langer geboorteverlof voor partners

Krijgen jullie een kind, dan heeft de partner van de moeder straks recht op vijf weken geboorteverlof. Tijdens deze periode krijgt hij of zij 70 procent van het loon doorbetaald. Voor deze maatregel moet je nog wel even geduld hebben: hij gaat pas op 1 juli 2020 in.

Aanpassingen in arbeidscontracten: flex versus vast

Vaste contracten worden komend jaar minder vast en flexcontracten minder flex. Dat is het gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), die komend jaar ingaat. Zo krijgen werkenden straks vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding. Het recht van ontslagen 50-plussers op een hogere transitievergoeding verdwijnt.

Daarnaast mag een werkgever weer drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar aanbieden. Hierna is het volgende contract automatisch een vast contract.

Verder wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven, want ze betalen vanaf 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract.

Daarentegen wordt ontslag makkelijker doordat werkgevers meerdere ontslaggronden mogen combineren.

Payrollwerknemer: gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

Payrollers krijgen straks dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als werknemers in vaste dienst. Zo krijgen ze ook recht op een eventuele dertiende maand, hetzelfde aantal vakantiedagen en verlofregelingen als hun collega’s met een vaste aanstelling.

Meer rechten voor oproepkrachten

Vanaf 2020 moeten werkgevers oproepkrachten minimaal vier dagen van te voren oproepen voor werk. Als de baas een oproep binnen die termijn afzegt, heeft de oproepmedewerker recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen.

Ook moeten werkgevers na twaalf maanden aan een oproepkracht vaste uren aanbieden (een vast aantal uren werk per week of per maand of een jaarurennorm).

SLIM-regeling: een subsidie voor MKB-bedrijven

Vanaf maart 2020 gaat de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) van start. MKB-bedrijven kunnen dan subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden.

Verlenging ondersteuning voor ouderen die werkloos worden

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt met vier jaar verlengd. Hierdoor kunnen werknemers vanaf 60 jaar en vier maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, voorlopig aanspraak blijven maken op deze uitkering.

Minimumloon gaat omhoog

Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers vanaf 21 jaar gaat omhoog naar 1.653,60 euro per maand. Uitkeringen, zoals de AOW en de WIA, stijgen mee, omdat deze zijn gekoppeld aan het wettelijk brutominimumloon.

AOW-leeftijd wordt bevroren

Het kabinet heeft onder druk van de vakbonden besloten om de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel omhoog te laten gaan. Normaal gesproken wordt de AOW-leeftijd elk jaar verhoogd, maar in 2020 en 2021 wordt deze bevroren op 66 jaar en 4 maanden.

AOW gaat omhoog

De AOW gaat omhoog. Ben je alleenstaand, dan ontvang je vanaf januari 1.187,43 euro netto: 40 euro meer dan dit jaar. Getrouwde AOW-ers zien hun inkomen met circa 25 euro stijgen naar 812,71 euro.

… of je er netto op vooruit gaat is onzeker

Verder wordt de maximale ouderenkorting met 26 euro verhoogd, waardoor gepensioneerden netto iets meer te besteden hebben. Tot een inkomen van 37.372 krijg je de volledige korting. Daarna wordt deze afgebouwd. Vanaf 48.185 euro vervalt de korting.

Daarnaast krijgen veel ouderen te maken met een verhoging van het belastingtarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting.

Koopkracht voor gepensioneerden

Hoe het komend jaar gesteld is met de koopkracht voor gepensioneerden, hangt voor veel gepensioneerden echter niet alleen af van de hoogte van de AOW en de fiscale veranderingen, maar ook van de pensioenuitkering.

Als de aanvullende pensioenen niet worden geïndexeerd, stijgt de koopkracht van gepensioneerden met 0,5 tot 2,8 procent, zo heeft het Nibud onlangs becijferd. Maar als jouw pensioenfonds moet korten, zal de koopkracht veel minder stijgen of zelfs dalen. Gelukkig zijn komend jaar voor vrijwel alle pensioenfondsen grootschalige kortingen van de baan, dankzij het Pensioenakkoord.

… en werknemers

Volgens veel loonstrookjesverwerkers valt het nettoloon op het eerste loonstrookje in 2020 voor alle werknemers tientallen euro’s positiever uit. Een werknemer met een minimumloon houdt netto 29 euro per maand meer over. Maar werknemers met een salaris van 3.000 euro bruto per maand profiteren relatief het meest van de aangepaste belastingtarieven en hogere heffingskortingen: zij houden onderaan de streep 51 euro per maand meer over dan nu.

 

Bron: BI

 

Overheid 2020, Belastingdienst 2020, Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW 2020, regering, wet en regelgeving, wetten, regels, besluiten,