Uitzending en payrolling krijgen handreiking SZW over contracting

Uitzending en payrolling krijgen handreiking SZW over contracting

1 januari 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de ‘Handreiking contracting, uitzenden en payrolling’ gepubliceerd. Hierin vindt u meer informatie over de verschillen tussen contracting en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, zoals uitzenden en payrolling.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Voor contracting en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten gelden verschillende regels. Het gaat bijvoorbeeld over de manier waarop arbeidskrachten (kunnen) worden aangestuurd, maar ook over de arbeidsvoorwaarden, zoals loon.
Het is belangrijk dat de werkgever een bewuste keuze maakt en de juiste regels toepast. Op die manier voorkomt hij eventuele loonvorderingen.

 

Aanleiding

Waarom deze handreiking?

Deze handreiking is bedoeld om ondernemingen en werknemers handvatten te bieden bij het maken van
onderscheid tussen contracting en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, zoals uitzending of payrolling.

 

Waarom is het onderscheid van belang?

Voor contracting en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (m.n. uitzending of payrolling) gelden
verschillende regels. Het gaat hier bijvoorbeeld over de manier waarop werkenden (kunnen) worden aangestuurd,
maar ook met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, zoals loon. Het is dus belangrijk om een bewuste keuze te
maken en de juiste regels toe te passen. Op die manier kan worden
voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan en (bijvoorbeeld) geconfronteerd wordt met loonvorderingen.

 

Handreiking is een hulpmiddel, wetgeving is leidend

Met de handreiking wordt meer duidelijkheid geboden over de begrippen contracting, uitzending en payrolling.
Maar uiteindelijk zijn wet- en regelgeving, en de uitleg daarvan door de Nederlandse rechter, bepalend voor de
kwalificatie van de arbeidsverhouding. Een onderneming is altijd zelf verantwoordelijk voor naleving van wet–en
regelgeving.

Deze handreiking is te beschouwen als dynamisch document. Nieuwe wetgeving of jurisprudentie wordt hierin
verwerkt, indien dat bijdraagt aan het doel van de handreiking. Er kan echter niet gegarandeerd worden dat de
informatie in deze handreiking altijd volledig en actueel is. Daarnaast is de feitelijke situatie altijd bepalend voor
de vraag of er sprake is van contracting, uitzending of payrolling.

 

 

Handreiking Contracting, uitzending of payrolling

 

 

Overheid 2020, Belastingdienst 2020, Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW 2020, regering, wet en regelgeving, wetten, regels, besluiten,