Versoepeling administratieve verplichtingen, identificatieplicht

Versoepeling administratieve verplichtingen, identificatieplicht

15 april 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De coronacrisis kan meebrengen dat werkgevers deze verplichtingen, niet tijdig of niet geheel kunnen nakomen.

Werkgevers mogen toepassing van het anoniementarief achterwege laten als het niet mogelijk is om in de huidige omstandigheden de identiteit van de werknemer tijdig vast te stellen. Dit is opgenomen in ‘Beleidsbesluit fiscale tegemoetkomingen in het kader van de coronacrisis’.

 

coronavirus overzicht, COVID-19 nieuws, corona actueel, coronacrisis nieuws, coronavirus nieuws, corona maatregelen nieuws, corona-epidemie nieuws, Nieuws, actueel, Rijksoverheid, overheid, Belastingdienst , Loonheffingen , loonbelasting, loon inkomsten, loonkosten, loonheffing, wet en regelgeving, personeelszaken, hrm,

Kopie ID in loonadministratie

Zo geldt bijvoorbeeld de plicht van de werkgever om de identiteit van de werknemer vast te stellen aan de hand van het originele identiteitsbewijs.

De werkgever moet voor de eerste werkdag van een werknemer of, als de werknemer op de eerste werkdag wordt aangenomen, op de eerste werkdag voor aanvang van de werkzaamheden de identiteit van de werknemer vaststellen aan de hand van het origineel van een toegelaten identiteitsbewijs
en een kopie van het identiteitsbewijs in de loonadministratie opnemen.

Als een werkgever een werknemer niet tijdig kan identificeren, kan dit leiden tot een toepassing van het anoniementarief. Dit is een vast tarief van 52 procent.

 

Geen anoniementarief

Een dergelijk gevolg van het niet kunnen nakomen van een administratieve verplichting vindt de staatssecretaris van Financiën in deze omstandigheden ongewenst. Daarom neemt de Belastingdienst in deze situaties een soepel standpunt in als een werkgever of werknemer de tekortkoming in de administratieve verplichting voor zover mogelijk herstelt zodra dit kan.

Voor het voorbeeld van de identificatieplicht betekent dit dat de toepassing van het anoniementarief achterwege kan blijven als de werkgever de identiteit van de werknemer alsnog vaststelt zodra hij daar in redelijkheid toe in staat is.

Dit wordt vastgelegd in een beleidsbesluit en op korte termijn in de Staatscourant gepubliceerd.

Het Besluit noodmaatregelen coronacrisis werkt terug tot en met 12 maart 2020.

 

Kamerbrief beleidsbesluit fiscale maatregelen coronacrisis

 

Beleidsbesluit fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis (Besluit noodmaatregelen coronacrisis)

 

 

Gerelateerd

Coronavirus overzichtsartikel
Paspoort en administratie werkgevers
Voor het eerst personeel in dienst?
Bsn wordt QR-code op Nederlands paspoort

 

Overheid 2020, Belastingdienst 2020, Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW 2020, regering, wet en regelgeving, wetten, regels, besluiten,