Aanpassen vaste reiskostenvergoeding niet nodig

Aanpassen vaste reiskostenvergoeding niet nodig

15 april 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Fiscale tegemoetkomingen in het kader van de coronacrisis

 

De staatssecretaris keurt in het ‘Beleidsbesluit fiscale tegemoetkomingen in het kader van de coronacrisis’ goed dat een wijziging in het reispatroon van een werknemer geen gevolgen heeft voor een vaste reiskostenvergoeding.

coronavirus overzicht, COVID-19 nieuws, corona actueel, coronacrisis nieuws, coronavirus nieuws, corona maatregelen nieuws, corona-epidemie nieuws, Nieuws, actueel, Rijksoverheid, overheid, Belastingdienst , Loonheffingen , loonbelasting, loon inkomsten, loonkosten, loonheffing, wet en regelgeving, personeelszaken, hrm,

Deze goedkeuring geldt ook voor een vaste reiskostenvergoeding met naberekening. Dit betekent dat de werkgever voor deze periode mag blijven uitgaan van de aangenomen feiten waar de vergoeding op gebaseerd is.

 

Ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoeding

Voor reiskosten bestaat de mogelijkheid een vaste onbelaste vergoeding af te spreken, bijvoorbeeld voor het woon-werktraject. Voor veel werknemers leiden de maatregelen rondom de coronacrisis (vanwege het thuiswerken) wat betreft de kosten van vervoer tot een verandering van hun reispatroon. Die verandering kan meebrengen dat een werkgever de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon moet rekenen. Dit is in deze bijzondere omstandigheden ongewenst. Daarom wordt in het beleidsbesluit geregeld dat de werkgever die een vaste reiskostenvergoeding betaalt hier nu in deze thuiswerktijden geen gevolgen aan hoeft te verbinden. Dit betekent dat de werkgever voor deze periode mag blijven uitgaan van het reispatroon waar de vergoeding al op gebaseerd was (ook al reist de werknemer momenteel niet of minder). Dit geldt zowel voor een vaste reiskostenvergoeding als voor een vaste reiskostenvergoeding met nacalculatie. De reiskostenvergoeding blijft dus gericht vrijgesteld, voor zover deze niet hoger is dan € 0,19 per kilometer.

Dit besluit geldt met terugwerkende kracht vanaf 12 maart en heeft een tijdelijk karakter.

 

Kamerbrief beleidsbesluit fiscale maatregelen coronacrisis

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief waarin enkele aanvullende fiscale maatregelen staan in verband met het coronavirus.

 

Bron: Rijksoverheid.nl

 

Gerelateerd

Coronavirus overzichtsartikel

 

 

coronavirus overzicht, corona, coronacrisis overzicht,corona-maatregel, Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), corona maatregelen overzicht, COVID-19 nieuws, corona actueel, coronacrisis nieuws, coronavirus nieuws, corona maatregelen nieuws, corona-epidemie nieuws,