Personeelsbeleid op de schop!

Personeelsbeleid op de schop!

16 april 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Werkprocessen bij afdelingen personeelszaken zijn ongeveer een maand na het begin van de ‘intelligente lockdown’ drastisch veranderd, stellen onderzoeksbureau Berenschot, softwarebedrijf AFAS en vakuitgeverij Performa naar aanleiding van een steekproef onder 150 HR-medewerkers. Van hen geeft 61 aan dat hij of zij drastisch heeft moeten ingrijpen, bijvoorbeeld door een vacaturestop in te stellen of de duur van een afgesloten arbeidscontract aan te passen. Nog eens 11 procent overweegt drastische ingrepen.

 

Geen nieuw personeel

Een vacaturestop is een van de meest voorkomende maatregelen. Daartoe is bij 35 procent van de organisaties besloten en bijna een vijfde verwacht die maatregel op korte termijn te nemen. Ongeveer een vijfde is de werving juist aan het uitbreiden of bereidt zich daarop voor. Bij ongeveer een kwart van de organisaties zijn de mogelijkheden tot opleidingen, cursussen en bijscholing beperkt. Een derde van de organisaties schort stages en traineeships op. In sommige gevallen komt de werkgelegenheid bij organisaties onder druk. Dertig procent heeft al gesneden in de zogenoemde flexibele schil. Bij 14 procent van de bevraagde organisaties is de duur van overeengekomen arbeidscontracten verkort, hetgeen bij nog eens een vijfde wordt verwacht.

 

HR personeel

Ook voor HR-mensen is het soms lastig omschakelen naar een andere werkomgeving en werkwijze. Bijna 40 procent van de ondervraagden merkt als gevolg van de coronacrisis een hogere werkdruk en zo’n 30 procent verwacht dat zij binnenkort met meer werkdruk te maken krijgt. Meer dan de helft geeft aan dat zijn of haar productiviteit fors minder is geworden.

Een vijfde van de organisaties heeft een aanvraag ingediend voor vergoeding van een deel van de loonkosten door de overheid om geen mensen te hoeven ontslaan. Bijna een vijfde bereidt zo’n NOW-aanvraag voor en een kwart oriënteert zich op die mogelijkheid. Bijna dertig procent verwacht geen aanvraag te hoeven doen.

 

Bron:ANP

 

Gereleateerd

Coronavirus overzichtsartikel (update 8 april)

 

coronavirus overzicht, corona, coronacrisis overzicht,corona-maatregel, Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), corona maatregelen overzicht, COVID-19 nieuws, corona actueel, coronacrisis nieuws, coronavirus nieuws, corona maatregelen nieuws, corona-epidemie nieuws,