Verlofregelingen niet meer gebruikt door vaders

Verlofregelingen niet meer gebruikt door vaders

29 maart 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Het gebruik van verlofregelingen door werkende vaders is de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Bijna negen op de tien werkende vaders namen in 2017 bij de geboorte van hun kind een vorm van verlof op, vooral vakantieverlof of arbeidsduurverkorting.

 

Verlofvormen

Werkende vaders die na de geboorte van hun kind meer tijd thuis willen zijn, kunnen verschillende verlofsoorten inzetten zoals kraamverlof, (extra) arbeidsduurverkorting (adv) of vakantiedagen.

In 2017 maakte 87 procent van de werkende vaders met kinderen jonger dan één jaar gebruik van zo’n regeling. Dat aantal is de laatste jaren nauwelijks veranderd (85 procent in 2015).

66 procent van de vaders nam adv/vakantieverlof op, 62 procent kraamverlof.

 

Ouderschapsverlof

Van de werkende vaders met kinderen tot acht jaar maakte 11 procent in 2017 gebruik van ouderschapsverlof. Vergeleken met 2015 is het gebruik van ouderschapsverlof onder werkende vaders nagenoeg ongewijzigd.

Een bijna even grote groep gaf aan wel behoefte te hebben aan ouderschapsverlof maar het niet opgenomen te hebben. Als belangrijkste redenen om geen verlof direct op te nemen noemen werkende vaders dat het financieel niet haalbaar was, het werk het niet toeliet of dat collega’s onnodig belast zouden worden door hun afwezigheid.

 

Ongelijke verdeling

Zakaria Boufangacha, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid van FNV:

“Deze cijfers tonen aan dat er nog geen sprake is van een gelijke verdeling van werk en zorgtaken. De vraag is of de invoering van het geboorteverlof hier veel verandering in zal brengen. De FNV zet in op ruimhartig betaald verlof voor vaders en moeders.”

 

Ruimer verlof

Sinds 1 januari 2019 is het verlof na de geboorte voor partners uitgebreid van 2 naar 5 dagen. Vanaf 1 juli 2020 krijgen partners recht op aanvullend 5 weken geboorteverlof. Daarnaast stemt het Europees parlement naar alle waarschijnlijkheid in met een richtlijn die jonge ouders recht geeft op 4 maanden ouderschapsverlof, waarvan 2 maanden moeten worden doorbetaald.

 

De FNV zet in op een zo ruim mogelijke doorbetaling zodat het ouderschapsverlof voor alle inkomensgroepen toegankelijk wordt en er echt stappen gezet kunnen worden richting eerlijkere verdeling van werk en zorgtaken.

 

 

verzuimverzekering,ziekteverzuimverzekering, verzekering ziekteverzuim, verzekering verzuim, verzuimverzekeringen,