Wijziging Inkomensvoorziening Oudere Werklozen gepubliceerd

Wijziging Inkomensvoorziening Oudere Werklozen gepubliceerd

29 maart 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Het voorstel tot wijziging van Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) is gepubliceerd op internetconsultatie.nl.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Het kabinet wil de IOW verlengen tot 1 januari 2024 en de leeftijdsgrens vaststellen op 60 jaar en 4 maanden.

De IOW biedt na afloop van een WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering inkomensondersteuning op sociaal-minimumniveau tot de AOW-leeftijd.

De IOW is tijdelijk. Tot en met 2019 komen mensen die bij instroom in de WW 60 jaar of ouder zijn, na afloop van hun WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering in aanmerking voor de IOW.

De doelgroep van het Wetsvoorstel IOW zijn personen die bij aanvang van een WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering, 60 jaar en 4 maanden of ouder zijn.

Het beoogde effect van de verlenging van de IOW is het vergroten van de inkomenszekerheid van oudere werklozen met het verlengen van dit vangnet voor deze groep tot 1 januari 2024.

 

U kunt een reactie op het wijzigingsvoorstel geven. De einddatum van de consultatie is 22 april 2019.

 

Wijziging van de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen

 

 

wet en regelgeving, arbeidsmarkt , personeel, werknemers en werkgevers wet en regelgeving, personeelszaken,werknemers en de arbeidsmarkt, personeelszaken, personeelsdiensten,