Termijn aanvraag WIA verandert niet!

Termijn aanvraag WIA verandert niet!

9 april 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

UWV kan geen uitstel verlenen voor de WIA-aanvraag.

Dit is ook het geval als een werkgever door het coronavirus niet op tijd gegevens kan verzamelen voor de WIA-aanvraag van een werknemer. De aanvraagtermijn voor de WIA is namelijk opgenomen in een wettelijke bepaling.

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Het is belangrijk dat de werknemer op tijd de aanvraag doet. Anders kan UWV de werkgever verplichten om langer het loon van de werknemer door te betalen.

Wel heeft UWV er begrip voor, dat het door de gevolgen van het coronavirus soms niet lukt om alle stukken te verzamelen die nodig zijn voor de WIA-aanvraag. Stuur in dat geval zoveel mogelijk beschikbare informatie. Als UWV de aanvraag niet kan beoordelen omdat stukken missen, nemen ze contact op met de werkgever.

 

Bron: UWV

 

Wat is WIA?

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen is een Nederlandse wet die op 29 december 2005 in werking is getreden en is de opvolger van de WAO. De wet regelt een uitkering voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 104 weken. De WIA is een werknemersverzekering.

Wat betekenen WIA, WGA en IVA?

WIA is de uitkering die u kunt aanvragen als u door ziekte niet of minder kunt werken. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

De WIA bestaat uit 2 soorten uitkering, namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

  • WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U krijgt mogelijk WGA als u 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken.
  • IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt mogelijk IVA als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt.

Wanneer vraag ik een WIA-uitkering aan?

Na 88 weken ziekte krijgt u een brief van UWV waarin staat dat u WIA kunt aanvragen. U kunt uiterlijk in de 93e ziekteweek WIA aanvragen. Het is belangrijk dat u de WIA-uitkering op tijd aanvraagt, zodat u niet zonder inkomen komt te zitten. Want na 2 jaar ziekte betaalt uw werkgever uw loon namelijk niet langer door. Of uw Ziektewet-uitkering stopt.

Het kan zijn dat uw bedrijfsarts of arbodienst heeft geadviseerd een vervroegde WIA (IVA) aan te vragen.

 

 

Overheid 2020, Belastingdienst 2020, Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW 2020, regering, wet en regelgeving, wetten, regels, besluiten,