Tag: WAO/WIA

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een Nederlandse wet die op 29 december 2005 in werking is getreden en is de opvolger van de WAO. De wet regelt een uitkering voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 104 weken. De WIA is een werknemersverzekering.

19 augustus 2020 Uit

Fictieve dienstbetrekking

Door 100% Werkgeverscoach

Naast de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke dienstbetrekking bestaat ook nog de fictieve dienstbetrekking. Er zijn vele mogelijkheden en dienstverbanden om mensen…