Privégebruik auto en eigen bijdrage als bijtelling

Privégebruik auto en eigen bijdrage als bijtelling

16 oktober 2018 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De bijtelling privégebruik auto vermindert niet als een werknemer een betaling aan derden doet, bijvoorbeeld voor het wassen van de auto in de wasstraat. Dat staat in het Handboek Loonheffingen 2018.

Autokostenforfait, forfaitaire bijtelling, bijtelling auto, fiscale bijtelling auto, auto van de zaak, belasting en bijtelling auto,

Alleen als de werkgever met de werknemer heeft afgesproken dat hij de betaling aan derden voor of namens de werkgever doet en u die betaling verrekent als bijdrage voor het privégebruik is dit anders.

Bijtelling minus eigen bijdrage

Een eigen bijdrage van de werknemer voor het privégebruik die u inhoudt op zijn nettoloon, trekt u af van de bijtelling. Voorwaarden zijn dat de bijdrage bestemd is voor het privégebruik en dit vooraf met de werknemer is afgesproken.

Voorbeelden van afspraken die met de werknemer zijn te maken voor eigen bijdragen:

  • parkeerkosten die de werknemer maakt,
  • kosten voor accessoires die geen eigendom van de werknemer zijn of worden;
  • een vast bedrag per gereden privékilometer; en een eigen bijdrage bij schade. Maar: de schade mag niet het gevolg zijn van onrechtmatig of onzorgvuldig handelen van uw werknemer.

Let op: de werknemer mag een eigen bijdrage voor het privégebruik auto niet aftrekken in zijn aangifte inkomstenbelasting.

Bij een hoger leasebedrag voor een auto uit een duurdere klasse komt alleen het bedrag dat de werknemer aan de werkgever betaalt voor het privégebruik, in mindering op de bijtelling privégebruik auto.

 

Als met de werknemer is afgesproken dat zijn hogere eigen bijdrage (bovennormbijdrage) volledig is bedoeld als een bijdrage voor het privégebruik, mag u de hele bijdrage in mindering brengen. Dit mag niet als u niets of iets anders met de werknemer heeft afgesproken. Bijvoorbeeld als de werknemer ook een bijdrage moet betalen terwijl hij geen bijtelling privégebruik auto heeft.

 

Zie ook: