Tag: salaris

Arbeidsloon (ook vaak loon, salaris, maandgeld of traktement) is de (meestal financiële) tegenprestatie voor arbeid. Loon wordt betaald door de werkgever aan de werknemer, die loonarbeid verricht voor de werkgever.

17 december 2020 Uit

Loonstrookjes 2021

Door 100% Werkgeverscoach

Veranderingen loonstrookjes van Nederlandse huishoudens in 2021 Zoals ieder jaar heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief…

19 augustus 2020 Uit

Fictieve dienstbetrekking

Door 100% Werkgeverscoach

Naast de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke dienstbetrekking bestaat ook nog de fictieve dienstbetrekking. Er zijn vele mogelijkheden en dienstverbanden om mensen…