Tag: salaris

Arbeidsloon (ook vaak loon, salaris, maandgeld of traktement) is de (meestal financiële) tegenprestatie voor arbeid. Loon wordt betaald door de werkgever aan de werknemer, die loonarbeid verricht voor de werkgever.

21 juni 2019 Uit

Minimumloon 2019

Door 100% Werkgeverscoach

Elk half jaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast, aan de ontwikkeling van de cao-lonen.   Het is essentieel dat werknemers…