Ontslag- publicaties voor werkgevers

Ontslag- publicaties voor werkgevers

26 augustus 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft diverse publicaties over ontslag in verschillende situaties in een overzicht gezet.

In deze documenten staat in hoofdlijnen beschreven waarmee u rekening moet houden, als u een werknemer ontslaat of als de werknemer zelf ontslag neemt.

Overheid 2020, Belastingdienst 2020, Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW 2020, regering, wet en regelgeving, wetten, regels, besluiten,

Publicaties voor werkgevers, ontslag

Lees in deze publicaties waar u rekening mee moet houden als u werknemers moet ontslaan.

Ontslaan

Uw werknemer neemt ontslag
U ontslaat de werknemer op staande voet
Uw werknemer neemt op staande voet ontslag
Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
Ontslag wegens frequent ziekteverzuim
Ontslag wegens onvoldoende functioneren
Ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
Ontslag wegens het zonder deugdelijke grond niet nakomen van re-integratieverplichtingen
Ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding
Ontslag wegens combinatie van omstandigheden (cumulatiegrond)
Ontslag wegens andere omstandigheden

Ontslaan van werknemers in tijdelijke dienst

Ontslag van een werknemer met een tijdelijk contract

Payrollmedewerker ontslaan

Ontslag van een payrollwerknemer

Overige publicaties over ontslag

Vervolgstappen: kantonrechter, hoger beroep en cassatie (wat u kunt doen als u het niet eens bent met de uitspraak van UWV of de kantonrechter)
De transitievergoeding
Ontslag en afwijking in de cao

Over de WW:

De WW verandert – De veranderingen in de WW op hoofdlijnen

De publicaties vindt u op rijksoverheid.nl.

 

 

Gerelateerd

Ontslag om bedrijfseconomische redenen en subsidie NOW 2.0
Geen arbeidskorting over ontslagvergoeding
Ontslag reden voortaan in loonaangifte
Hoe hoog is de transitievergoeding bij ontslag?

 

 

contract, arbeidscontract, arbeidsvoorwaarden, overeenkomst,verbintenis,afspraak,verbintenis,verdrag, werkverklaring, akkoord,aan de slag,