Ontslag om bedrijfseconomische redenen en subsidie NOW 2.0

Ontslag om bedrijfseconomische redenen en subsidie NOW 2.0

19 juni 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is met 4 maanden verlengd. De NOW-korting van 50% vervalt. Wel is de aanvullende voorwaarde gesteld dat bedrijven die voor een reorganisatie staan en meer dan 20 mensen willen ontslaan, de vakbond of personeelsvertegenwoordiging hierbij moeten betrekken.

Als met deze partijen geen akkoord wordt bereikt, of als geen aanvraag voor mediation is gedaan bij de Stichting van de Arbeid, volgt een boete in de vorm van een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie.

 

Ingangsdatum aanvullende voorwaarden

De aanvullende voorwaarden gelden voor werkgevers die vanaf 29 mei 2020 een melding van collectief ontslag (WMCO-melding) hebben gedaan. De ontslagaanvragen kan de werkgever na minimaal 4 weken na deze melding indienen bij het UWV. Een werkgever krijgt geen NOW-subsidie voor werknemers die zijn ontslagen.

 

MKB, ZZP, ondernemers, werkgevers, bedrijven, werkgeverschap, maatschappijen, organisaties, rijksoverheid, Overheid, belastingen, Belastingdienst, personeelszaken, personeelsdiensten,

Gevolgen bedrijfseconomisch ontslag voor subsidie NOW 2.0

Bedrijven die voor een grote reorganisatie staan en gebruikmaken van de verlengde NOW, moeten vanaf vandaag rekening houden met de aanvullende voorwaarden uit het nieuwe noodpakket. Dit houdt onder meer in dat bedrijven die om bedrijfseconomische redenen meer dan twintig mensen moeten ontslaan, de vakbond of de personeelsvertegenwoordiging moeten betrekken. Dat schrijven de ministers Koolmees, Hoekstra en Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Het economische noodpakket wordt met vier maanden verlengd. Dat houdt in dat tegemoetkomingen zoals de NOW en de overbrugging voor zelfstandigen TOZO opnieuw aangevraagd kunnen worden zodra de nieuwe regelingen gereed zijn en de uitvoering alles opnieuw in orde heeft. Bij de verschillende regelingen wordt hier binnenkort meer over duidelijk.

De verlengde NOW kent ook een aantal aanvullende voorwaarden. Een van die voorwaarden gaat over bedrijfseconomisch ontslag. Om banen te behouden wil het kabinet bedrijven de mogelijkheid geven zich aan te passen aan de veranderde economische realiteit. De extra korting van 50 procent bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt daarom.
Maar om misbruik van de NOW te voorkomen, hebben kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat er aanvullende voorwaarden gelden voor bedrijven die meer dan twintig mensen willen ontslaan. Dit is het geval wanneer de werkgever een melding als bedoeld in de Wet melding collectief ontslag (WMCO) moet doen én gedurende het subsidietijdvak voor twintig of meer werknemers per werkgebied van de WMCO ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt. In dat geval dient de werkgever met de vakbond of de personeelsvertegenwoordiging overeenstemming te bereiken. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation worden gedaan bij de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan wordt het totale subsidiebedrag verminderd met vijf procent. Ook is de werkgever verplicht om ontslagaanvragen niet eerder dan vier weken na de WMCO-melding in te dienen bij UWV. Deze periode kan hij gebruiken om tot een akkoord te komen. Deze extra regeling komt naast de bestaande systematiek in de NOW dat er voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt ontvangen.
Deze voorwaarden zullen gelden voor werkgevers die vanaf vandaag (29 mei 2020) een WMCO-melding doen.


Lees meer op rijksoverheid.nl. Daar treft u ook de Kamerbrief aan.

 

 

Gerelateerd

Gevolgen bedrijfseconomisch ontslag voor subsidie NOW 2.0

 

noodstopprocedure CJIB