Online Handboek Loonheffingen 2019

Online Handboek Loonheffingen 2019

22 oktober 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Nieuwe versie Handboek LH

Op de internetsite van de Belastingdienst staat vanaf 17 oktober 2019 een nieuwe versie van het online Handboek Loonheffingen 2019.

 

wet en regelgeving, arbeidsmarkt , personeel, werknemers en werkgevers wet en regelgeving, personeelszaken,werknemers en de arbeidsmarkt, personeelszaken, personeelsdiensten,

In het handboek zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Paragraaf 4.12.1
Bij bepalen wat tot loon hoort is een toelichting toegevoegd over hoe om te gaan met verzendkosten bij kleine geschenken.

 

2. Paragraaf 6.2.1
Aan de paragraaf is toegevoegd dat de werkgeversheffing Zvw van 6,95% ook van toepassing is op uitkeringen op grond van een regeling voor vervroegd uittreden (RVU-uitkeringen) die kwalificeren als loon uit tegenwoordige arbeid.

 

3. Paragraaf 6.2.2
Aan de paragraaf is toegevoegd dat de bijdrage Zvw van 5,70% ingehouden moet worden op (pre)pensioenuitkeringen en RVU-uitkeringen die kwalificeren als loon uit vroegere arbeid, zoals FLO-uitkeringen vanaf de 25e maand dat u deze betaalt.

 

4. Paragraaf 10
De lijst met gegevens die vermeld worden op de loonstrook is aangepast.

 

5. Paragraaf 13.3
De verplichting dat adresgegevens op de jaaropgave vermeld moeten worden is verwijderd.

 

6. Paragraaf 26.1.1
Bij overname van een onderneming is het woord ‘meestal’ toegevoegd aan de zin: ‘Bij een doorstart of overname na een faillissement is er meestal geen sprake van overname van een onderneming.’

 

De pdf van het handboek of de online versie vindt u op belastingdienst.nl.

 

 

Zie ook:

 

 

overheid, rijksoverheid, wet en regelgeving, belastingen, besluiten den haag,