Kennisdocument Wtl vernieuwd

Kennisdocument Wtl vernieuwd

19 augustus 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Sinds 1 januari 2017 is de Wet tegemoetkoming loondomein van kracht.

De Rijksoverheid heeft onlangs de 6de versie een nieuwste versie van het “Kennisdocument Wtl” gepubliceerd.

 

loonkostensubsidie, loonkostensubsidie of loondispensatie, de effectiviteit van loondispensatie en loonkostensubsidie

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit 3 tegemoetkomingen voor werkgevers. De wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. De Wtl vervangt de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door het loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen. Daarnaast bestaat de Wtl uit het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

 

In deze versie is het volgende toegevoegd:

  • tabel met de hoogte van het jeugd-LIV voor 2019 (paragraaf 3.4)
  • tabel met uurloongrenzen van het jeugd-LIV voor 2019 (paragraaf 3.5)
  • vraag en antwoord over loonwaardebepaling als doelgroepverklaring voor de LKV banenafspraak (paragraaf 5.17)

Verder is de paragraaf ‘Voorwaarden LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer’ op bladzijde 15 aangepast.(zie hier)

 

 

Meer informatie

U vindt het Kennisdocument Wtl op rijksoverheid.nl.

 

 

juridische ondersteuning, juridische adviezen,personeelzaken, personeeldiensten, medewerkers, medewerker, werkgever werknemer, loonadministratie,salarisverwerker, loon, salaris, salarisverwerking, loonadministrateur, alles over loon,salaris advies,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuimkosten, ziekteverzuim, ziekteverzekering