Gebruik juiste sectorcode in aangifte

Gebruik juiste sectorcode in aangifte

26 mei 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Een onjuiste sectorcode kan voor een ex-werknemer voor problemen zorgen bij zijn WW-aanvraag.

Het komt regelmatig voor dat in de aangifte loonheffingen een onjuiste sectorcode staat. Juiste gegevens zijn erg belangrijk.

De digitale WW-aanvraag van UWV maakt gebruik van de gegevens uit de loonaangiften. Een verschil tussen de sectorcode in de loonaangifte en de sectorcode op de beschikking sectoraansluiting, zorgt bij UWV voor extra handelingen bij de behandeling van een WW-aanvraag. Dit kan tot vertraging van een WW-uitkering leiden. Gebruik daarom de juiste sectorcode in de loonaangifte.

 

Terugkoppelbrief

Het is van groot belang dat u een onjuist aangegeven sectorcode snel herstelt. Als de sectorcode onjuist is, ontvangt de inhoudingsplichtige een terugkoppelbrief met de meldcode L2085 met de foutmelding: Aangegeven sector wijkt af van de beschikte sector.

In het bericht ‘Brieven over onjuiste sectorcode’ vindt u de informatie die u nodig hebt om eventuele fouten te herstellen.

 

Meer informatie:

Sectorindeling: Paragraaf 5.1 Handboek loonheffingen
Correcties indienen: Hoofdstuk 12 Handboek loonheffingen

 

Gerelateerd artikel

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens 1e halfjaar 2020

 

 

overheid, rijksoverheid, belastingen, belastingdienst, kabinet, regering, wet- en regelgeving, regels,