BHV niet verplicht, wel verstandig?

BHV niet verplicht, wel verstandig?

13 september 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

In de Arbowet staat niet welke opleiding de bhv’ers in een organisatie moeten hebben. Er staat wel in dat zij voldoende opgeleid en uitgerust moeten zijn om hun wettelijke taken goed te kunnen vervullen.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

De werkgever is niet verplicht om de bedrijfshulpverleners op te leiden, maar het is verstandig om dit wel te doen. In de Arbowet staat alleen dat ‘de bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, dat zij de taken naar behoren kunnen vervullen’. De bhv’ers moeten hun drie wettelijke taken goed kunnen uitvoeren. Een opleiding is waarschijnlijk nodig. Hoe weet iemand anders met welk blusmiddel een beginnende brand bijvoorbeeld moet worden bestreden?

 

Opleidingsbehoefte blijkt uit RI&E

Welke opleiding de bhv’ers nodig hebben, moet blijken uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Van belang bij het bepalen van de passende opleiding is het huidige ervarings- en kennisniveau van werknemers. Duidelijk is bijvoorbeeld dat iedere bhv’er in staat moet zijn om EHBO te verlenen, maar iemand die al een EHBO-diploma heeft, hoeft geen complete cursus meer te volgen. Wel kan het zo zijn dat herhaling noodzakelijk is.

 

Cursus voor ontvangen bhv-diploma

Een nieuwe bhv’er moet eerst een volledige cursus volgen om zijn eerste bhv-diploma te ontvangen. Hij kan niet zomaar instromen bij de herhaalcursussen. De startcursus bestaat vaak uit twee dagen.

De meeste bhv-opleiders bieden een tweedaagse cursus aan.
Hoewel er geen officiële voorschriften zijn voor de volgorde van de cursus, zullen de volgende onderdelen meestal de eerste dag aan bod komen:

  1. introductie en inleiding;
  2. brand;
  3. ontruiming en communicatie.

De tweede cursusdag staat meer in het teken van de zorg voor slachtoffers. De cursisten krijgen vooral eerste hulp-instructies, zoals reanimeren, verbinden en de rautekgreep.

 

Gerelateerd:

 

wet en regelgeving, arbeidsmarkt , personeel, werknemers en werkgevers wet en regelgeving, personeelszaken,werknemers en de arbeidsmarkt,