Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

14 februari 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De RI&E is het belangrijkste document voor het arbobeleid. Hierin brengt u in kaart welke risico’s werknemers lopen bij hun werkzaamheden. In het bijbehorende plan van aanpak geeft u aan hoe u deze risico’s gaat aanpakken. Dit document is niet alleen handig, het is ook gewoon wettelijk verplicht. Elke werkgever moet een RI&E opstellen. U hoeft daarbij overigens niet het wiel uit te vinden. Er zijn talloze hulpmiddelen voor het opstellen van de RI&E, bijvoorbeeld de vele branche-RI&E’s.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

RI&E legt risico’s vast

Is uw RI&E klaar, dan moet u deze door een gecertificeerde arbodeskundige of arbodienst laten toetsen. Daarna moet u ervoor zorgen dat de RI&E up-to-date blijft. U moet steeds bijhouden of de geïnventariseerde risico’s er nog wel zijn, er nieuwe risico’s zijn bijgekomen of dat er misschien nieuwe oplossingen zijn om een risico af te dekken. Vinden er grote veranderingen plaats in uw organisatie, zoals bij een verhuizing of de aanschaf van een nieuwe machine, dan moet u sowieso een nieuwe RI&E opstellen.
Als de Inspectie SZW uw organisatie controleert, zal de inspecteur dan ook zeker naar uw RI&E vragen. Ontbreekt de RI&E of is er geen recente RI&E, dan krijgt u wel de tijd om het euvel te herstellen, maar een goede indruk op de Inspectie SZW maakt u dan niet bepaald. Zorg er dus gewoon voor dat uw organisatie een RI&E heeft en dat werknemers ervan op de hoogte zijn!

 

 

analyse, hr management, risico-inventarisatie, risico evaluatie,