Aanvraagprocedure Tegemoetkoming schade COVID-19

Aanvraagprocedure Tegemoetkoming schade COVID-19

8 april 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Bekijk hoe het aanvraagproces verloopt. Van voorbereiden en aanvragen tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

 

Aanvragen: periode en proces

U heeft 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 16:30 uur t/m vrijdag 26 juni 17:00 uur. U kunt alleen online aanvragen.

Uitbreiding regeling per 30 maart 2020

Ook bepaalde groepen ondernemers in de non-food, zoals winkeliers, kunnen nu de tegemoetkoming aanvragen.

 

Uw aanvraag voorbereiden

U kunt alleen online aanvragen. Dit kunt u vanuit huis zelf doen. Een aantal KVK-gegevens wordt automatisch ingevuld. Deze moet u controleren. Verzamel vooraf alle benodigde gegevens.

Voor uw aanvraag heeft u nodig:

 • een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD;
 • het KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN);
 • de SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming;
 • het bankrekeningnummer van uw onderneming;
 • het correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming;
 • uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.

Maakt u gebruik van een intermediair om de aanvraag in te dienen? Dan heeft u hiervoor een machtiging nodig. De machtiging hoeft u niet mee te sturen met de aanvraag. RVO kan deze wel opvragen bij controles.

Machtigingsformulier Tegemoetkoming schade COVID-19 PDF document

Aanvragen

 • Regel uw aanvraag online.
 • Log in met DigiD of eHerkenning niveau 1 (of hoger). Nieuw bij RVO? Maak eerst een profiel aan en klik op ‘Opslaan en afsluiten’.
 • Start uw aanvraag door het formulier Tegemoetkoming schade COVID-19 in te vullen.
 • In het formulier staat een aantal KVK-gegevens automatisch ingevuld. Controleer deze en pas de niet-kloppende gegevens aan.
 • Heeft u het formulier juist en volledig ingevuld? Dan klikt u op ‘Naar verzenden’.
 • Onderteken de verklaringen met een vinkje en klik op ‘Ondertekenen en verzenden’.
 • U ontvangt een e-mail ter bevestiging.

Na uw aanvraag

RVO probeert binnen 2 weken een besluit te nemen. Na een positief besluit betaalt RVO binnen een paar werkdagen uit. Lukt het ons niet binnen 2 weken een besluit te nemen, dan ontvangt u hierover op tijd bericht.

RVO toetst met KVK of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Bij de beoordeling gaat RVO uit van de gegevens in het Handelsregister op 15 maart 2020. Via KVK voert RVO een faillissementscontrole uit.

Controle en handhaving

RVO controleert de aanvragen achteraf, ook als deze via een intermediair lopen. Constateert RVO bij de controle dat wij de tegemoetkoming ten onrechte hebben verstrekt? Dan herziet RVO het uitbetaalde bedrag of vorderen het terug. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling van de tegemoetkoming.

 

Voorwaarden Tegemoetkoming schade COVID-19

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming schade COVID-19, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • In uw onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • De hoofdactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste KVK SBI-codes.
 • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.
 • De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.
 • U geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.
 • Uw onderneming is niet failliet.
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Heeft uw onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling.
 • Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

 

 

Gerelateerd

Ondersteuning ondernemers uitgebreid door het kabinet
Alles over de aanvraag NOW-regeling
G-rekening deblokkeren verruimd
Coronavirus overzichtsartikel

overheid, rijksoverheid, belastingen, belastingdienst, kabinet, regering, wet- en regelgeving, regels,