47% Nederlandse werknemers wil invloed kunnen uitoefenen op zijn of haar arbeidsvoorwaarden

47% Nederlandse werknemers wil invloed kunnen uitoefenen op zijn of haar arbeidsvoorwaarden

24 oktober 2018 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Bijna helft Nederlandse werknemers wil (invloed op) flexibel arbeidsvoorwaardenpakket

Bijna de helft (47%) van de Nederlandse werknemers wil invloed kunnen uitoefenen op zijn of haar arbeidsvoorwaarden en de samenstelling van het arbeidsvoorwaardenpakket kunnen bepalen. Bedrijven houden echter geen rekening met deze mogelijkheid, aangezien de overgrote meerderheid van de werkgevers (76%) nog steeds de volledige zeggenschap heeft over het salarispakket van hun werknemers.

Deze resultaten komen uit de meest recente enquête die in zes Europese landen is uitgevoerd door payroll- en HR-dienstverlener SD Worx, die ook heeft onderzocht aan welke arbeidsvoorwaarden werknemers de meeste prioriteit zouden willen geven.

HR kennisbank, voor HR medewerker - leidinggevende hrm ondersteuning,hrm hulp, kennis hrm, vakkennis hrm,

Als ze de mogelijkheid zouden krijgen, zou iets minder dan een vijfde (17%) van de Nederlandse werknemers liever minder secundaire arbeidsvoorwaarden hebben en in plaats daarvan een hoger salaris krijgen. Dit bleek de populairste verandering die werknemers in hun arbeidsvoorwaardenpakket zouden kunnen aanbrengen. Deze optie was het meest gewild in het VK, waar 28% van de werknemers de voorkeur gaf aan een loonsverhoging, tegenover slechts 11% in België. Daarna zijn de Oostenrijkse (20%) en Franse (20%) werknemers het meest geneigd met deze verandering in te stemmen, gevolgd door de Duitse (19%) en Nederlandse werknemers, wat erop wijst dat secundaire arbeidsvoorwaarden geen prioriteit hebben in vergelijking met een verhoging van het nettoloon.

In lijn hiermee zou 16% van de Nederlandse werknemers graag zijn of haar vakantiegeld opofferen in ruil voor een loonsverhoging. De derde meest gewilde verandering zou evenwel meer vakantie (13%) zijn, met een actieve vermindering van andere arbeidsvoorwaarden. Ongeacht de specifieke beloningen waar werknemers de voorkeur aan geven, is het verlangen naar flexibiliteit zo groot dat 69% van de Nederlandse werknemers eerder zou solliciteren naar een nieuwe baan als de toekomstige werkgever de mogelijkheid zou bieden om een persoonlijke beloning op basis van een bepaald budget samen te stellen. Van alle Europese werknemers van organisaties die een vast budget voor arbeidsvoorwaarden op maat bieden, geeft 71% aan tevreden te zijn en is 72% van plan om lange tijd bij het bedrijf te blijven. Bovendien zegt 71% van hen bij de organisatie te blijven, zelfs als ze een vergelijkbaar aanbod van een andere werkgever zouden krijgen. Als het gaat om personeelsretentie in een talentenmarkt waar de concurrentie steeds groter wordt, is het juiste arbeidsvoorwaardenbeleid absoluut van cruciaal belang.

Traditionele arbeidsvoorwaarden blijken nog steeds populair

In Europa bieden bedrijven in Oostenrijk (28%) en Nederland (24%) werknemers al vaker een vast budget om te bepalen hoe hun arbeidsvoorwaardenpakket is samengesteld, terwijl bedrijven in België (9%) dit het minst vaak doen. Als het gaat om arbeidsvoorwaarden op maat zou, als de financiële beloning buiten beschouwing wordt gelaten en werknemers een vast budget krijgen om een beloningspakket op maat samen te stellen, bijna de helft (45%) kiezen voor extra vakantie. Op het gebied van vervoer staat in Nederland het openbaar vervoer bovenaan – 13% verkiest het boven een auto van de zaak (12%) of een leasefiets (5%).

Forfaitaire bijtelling fiets, fiets van de zaak, lease fiets, bijtelling fiets, werkgevers en fiets oplossing, 2020, investeringen in fietsinfrastructuur

Flexibel werken speelt ook een belangrijke rol in de arbeidsvoorwaarden die werknemers zouden kiezen: voor 14% van de respondenten zijn thuiswerktoeslagen een sleutelfactor en 23% wil dat een laptop of smartphone in het arbeidsvoorwaardenpakket wordt opgenomen. De meer traditionele uitkeringen bleven populaire keuzes voor de werknemers die invloed op hun beloning kregen, waarbij een derde koos voor een individuele pensioenregeling. Collectieve zorgverzekeringen hebben in Nederland minder prioriteit: slechts 5% van de werknemers wil een bijdrage in de medische kosten, terwijl 4% van de werknemers dat ook voor de gezinsleden wil.

Werknemers hechten waarde aan een goede balans tussen werk en privéleven

In termen van drijfveren zijn balans tussen werk en privéleven en de mogelijkheid om meer vakantiedagen op te nemen voor veel werknemers een topprioriteit, maar het cijfer ligt nog steeds aanzienlijk onder het Europese gemiddelde. 32% van de Nederlandse werknemers ziet dit expliciet als een stimulans om voor bepaalde arbeidsvoorwaarden te kiezen. In Europa geven werknemers in Frankrijk (63%) hier de meeste prioriteit aan, terwijl werknemers in Oostenrijk (36%) en Nederland het minst geneigd zijn te kiezen voor extra vakantiedagen.

Loonoptimalisatie is altijd een belangrijke invloedsfactor: meer dan een derde (42%) van de werknemers zegt te kiezen voor arbeidsvoorwaarden die de fiscale en/of socialezekerheidspremies verlagen. De sleutelrol die geld speelt in de besluitvorming van mensen over beloning wordt ook benadrukt door de 27% van de werknemers die arbeidsvoorwaarden zouden inwisselen voor premies in geld, zoals meer geld in ruil voor minder vakantiedagen of een kleinere bedrijfswagen. Duurzaamheid, en de focus op voorwaarden die vervoer met minder uitstoot bevorderen, waren slechts voor 17% van de werknemers een prioriteit.

juridische ondersteuning, juridische adviezen,personeelzaken, personeeldiensten, medewerkers, medewerker, werkgever werknemer, loonadministratie,salarisverwerker, loon, salaris, salarisverwerking, loonadministrateur, alles over loon,salaris advies,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuimkosten, ziekteverzuim, ziekteverzekering