Werknemer neemt wel/niet ontslag?

Werknemer neemt wel/niet ontslag?

13 april 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Als een werknemer aangeeft zijn arbeidsovereenkomst te willen opzeggen, moet een werkgever niet te snel aannemen dat hij ook daadwerkelijk heeft opgezegd. Mogelijk is er geen sprake van een rechtsgeldig ontslag.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Een werknemer die van z’n baan af wil, moet de arbeidsovereenkomst opzeggen. Afgelopen maand moest het gerechtshof in Leeuwarden in een kort geding beoordelen of een werknemer via WhatsApp (en een gesprek) rechtsgeldig had opgezegd. Conclusie was dat dit niet het geval was en dat de arbeidsovereenkomst en de daarbij behorende loondoorbetalingsplicht bleven voortduren.

 

Werknemer wil weg vanwege opleiding

In deze zaak ging het om een werknemer die op basis van een vast contract voor een restaurant werkte. Hij probeerde zijn werkzaamheden te combineren met het volgen van een opleiding, maar dit bleek lastig. In juli 2018 sprak hij hierover met een leidinggevende. Daarna stuurde de werknemer zijn werkgever, die op dat moment op vakantie was, een WhatsApp-bericht om aan te geven dat hij zijn contract voor augustus wilde opzeggen, zodat hij vanaf 1 september zou kunnen vertrekken. De werknemer gaf aan dit te willen bespreken voor zijn eigen vakantie. Begin september, aan het einde van die vakantie, meldde de werknemer zich ziek wegens depressiviteit, overspannenheid en/of een burn-out. De werkgever stopte de loonbetaling per 1 september en nam een vervanger aan.

 

Onderzoeks- en informatieplicht van werkgever

De werknemer begon een kort geding, omdat hij geen rechtsgeldig ontslag zou hebben genomen. De kantonrechter oordeelde dat hij dit wel had gedaan en dat de werkgever was nagegaan of hij die beslissing goed had overwogen. In hoger beroep oordeelde het hof alsnog in het voordeel van de werknemer. Volgens het hof bleek niet dat de werkgever de werknemer goed had geïnformeerd over de gevolgen van zijn beslissing (bijvoorbeeld voor een mogelijke uitkering) of was nagegaan of de werknemer de gevolgen kon overzien. De werkgever beweerde dat hij dit in een gesprek wel had gedaan, maar kon dit niet bewijzen. Het hof besloot dat een eigen ontslagname niet vaststond.

 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12 maart 2019, ECLI (verkort): 2253

 

 

wet en regelgeving, rechtspraak,personeelsdiensten, werkgeverscoach, personeelszaken, werknemers- werkgevers,werkgeverschap,werkgevers advies,advies werkgevers,salariszaken, personeelszaken, hr ondersteuning,