Werken met warm weer!

Werken met warm weer!

24 juli 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De zon schijnt en het kwik stijgt tot tropische temperaturen. Werknemers kunnen hier bij hun werk last van hebben, met name als ze buiten werken. Wat kan en moet de werkgever dan regelen om de arbeidsomstandigheden prettig en veilig te houden?

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Hitte kan ervoor zorgen dat werknemers zich minder goed kunnen concentreren. Daar is uw organisatie natuurlijk niet bij gebaat, dus het is zaak dat de werkgever actie onderneemt om te zorgen dat de werkomstandigheden zo stabiel mogelijk zijn. Tijdens warme periodes moet een organisatie extra oog hebben voor de veiligheid van en het welzijn van de werknemers.

 

Bij welke temperatuur is het te warm om te werken?

Er is geen wettelijke regeling voor stillegging van het werk bij een bepaalde temperatuur, maar met een beetje gezond verstand kan een werkgever gezondheidsproblemen door de temperatuur wel inschatten. Van hitte kan een werknemer hittestress krijgen of zelfs onwel worden. Hittestress kan leiden tot een mindere productiviteit van 30 tot 50%. Daar is geen organisatie bij gebaat, dus het is zaak om hitteproblemen te bestrijden.

 

Hoe houden we het kantoor koel?

Organisaties kunnen onder meer de volgende maatregelen nemen om de werkomstandigheden bij warm weer te verbeteren:

  • de werkruimte verkoelen met behulp van ventilatoren, zonwering en een goede airco;
  • onnodige apparatuur en verlichting uitschakelen en ramen verduisteren waar zonlicht op valt;
    werknemers adviseren om voldoende te blijven drinken en zo nodig extra pauzes te nemen;
  • tijdelijk minder strikt omgaan met kledingvoorschriften;
  • een tropenrooster instellen, waarbij werknemers eerder mogen beginnen en stoppen.

 

Mag ik de werktijden verplicht aanpassen aan de hitte?

Er staan geen afspraken over het zogenoemde tropenrooster in de wet, maar het kan wel een passende maatregel zijn om bij hoge temperaturen de gezondheid van werknemers te beschermen. In dat geval beginnen werknemers vroeg (meestal tussen zes en zeven uur ’s morgens) en kunnen dan ook eerder stoppen en zo het werken op het heetste deel van de dag beperken.
Het instellen van een tropenrooster gebeurt altijd in onderling overleg tussen de werkgever en werknemers. Werkt een werknemer liever zijn normale uren, dan kan de werkgever niet zomaar eisen dat hij zich aan het tropenrooster conformeert. Dit zijn immers niet de normale arbeidstijden die met de werknemer zijn afgesproken.

 

Zijn er speciale maatregelen nodig bij buitenwerk?

Personeel dat in de buitenlucht werkt, loopt niet alleen kans op hittestress, maar kan ook snel te veel worden blootgesteld aan UV-straling. Ook de luchtkwaliteit is vaak slechter bij warm weer. Kans op smog door ozon neemt toe en dus het risico op luchtwegklachten. Het is aan te raden om buitenwerkers met de huidige weersomstandigheden altijd UV-beschermende kleding te verstrekken, en uiteraard zonnebrandcrème.

 

Moeten we voor zwangere werkneemsters extra dingen regelen?

Aan kwetsbare groepen werknemers moet uw organisatie inderdaad extra aandacht geven bij warm weer. Daar vallen naast zwangere werkneemsters bijvoorbeeld ook werknemers met een chronische ziekte onder. Voor hen moet uw organisatie mogelijk de arbeidsomstandigheden aanpassen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft voor aanhoudend warm weer het Nationaal Hitteplan. Dat geeft aanbevelingen voor kwetsbare groepen om gezondheidsklachten tijdens warm weer te voorkomen.

 

 

Geralateerd:

Hitte op de werkvloer!

Hoe voorkomt u frequent kortdurend ziekteverzuim?

Terugdringen van ziekteverzuim?

 

zon en werk, hitte op je werk, te warm op de werkvloer, hoe werken met warmte/hitte, wat moet je doen bij hitte op werkvloer