Welke tijdvaktabel gebruikt u bij een onderbroken loontijdvak?

Welke tijdvaktabel gebruikt u bij een onderbroken loontijdvak?

13 april 2022 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Als een fulltime werknemer in een loontijdvak 1 of meer dagen geen loon ontvangt, is sprake van een onderbroken loontijdvak. Dan kan het zijn dat u een andere tijdvaktabel moet gebruiken. Dit kan van toepassing zijn bij in- of uitdiensttreding van een werknemer.

Handreiking. Update 13 april 2022

In deze handreiking leest u hier meer over.

Hoofdregel fulltimer

Er is sprake van een fulltimer als de werknemer op 5 of meer dagen per week werkt. De hoofdregel is dat u de tijdvaktabel gebruikt die overeenkomt met het tijdvak waarover een werknemer loon geniet. Als bijvoorbeeld met een werknemer een loon per maand is afgesproken, gebruikt u de witte maandtabel.

Andere tijdvaktabel gebruiken

Als u in een loontijdvak van een maand één of meer dagen geen loon betaalt aan een fulltime werknemer, mag u de maandtabel niet toepassen. U zou dan rekenen met een te hoog bedrag aan algemene heffingskorting en arbeidskorting. U gebruikt dan de week- en/of dagtabel voor de dagen waarover u wel loon betaalt, ook al is het loontijdvak van de werknemer geen week of dag. Voor elke volle werkweek gebruikt u de weektabel en voor de resterende werkdagen de dagtabel.

werkgevers, ondernemers, dga, bedrijven, organisaties,

Wanneer weektabel en/of dagtabel

In de volgende gevallen gebruikt u de week- en/of dagtabel:

  • Een werknemer treedt in de loop van een loontijdvak uit dienst waardoor hij in het loontijdvak een aantal dagen geen loon krijgt.
  • Een werknemer krijgt een aantal dagen geen loon van u, maar rechtstreeks van het UWV een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • Een werknemer krijgt een aantal dagen geen loon, omdat hij onbetaald verlof opneemt.
  • Een werknemer die recht heeft op vakantiebonnen, neemt vakantie op. De werknemer krijgt die vakantiedag(en) dus geen loon.

Parttimer

Voor parttime werknemers is de bovengenoemde regel niet van toepassing. Voor deze werknemers gebruikt u de tijdvaktabel die gelijk is aan het uitbetalingstijdvak. Er is sprake van een parttime werknemer als deze gewoonlijk op minder dan 5 dagen in de week werkt.

Fulltimer wordt parttimer

De situatie kan zich voordoen dat een fulltime werknemer onbetaald verlof opneemt en dat u ook voor deze werknemer voor die periode de tijdvaktabel mag toepassen die gelijk is aan het uitbetalingstijdvak. Hieronder vindt u een voorbeeld.

Voorbeeld

Werknemers Piet en Frans gaan allebei met onbetaald ouderschapsverlof. Piet 1 dag en Frans 2 dagen per week. Normaal gesproken is Piet een parttimer voor 4 dagen in de week, Frans is een fulltimer. Ze blijven dus allebei 3 dagen werken. Er is sprake van loonbetaling per maand.

Omdat Frans een fulltimer is leidt dat voor hem tot doorbreking van het loontijdvak. Welke tabellen moet ik gebruiken voor deze werknemers?

Antwoord

Omdat Piet een parttimer is, blijft voor hem de maandtabel gelden. Voor een parttimer geldt het uitbetalingstijdvak in plaats van het loontijdvak, dus u gebruikt de maandtabel. Als hij vervolgens een extra dag aan onbetaald (ouderschaps)verlof opneemt, verandert er niets aan de systematiek: de maandtabel blijft van toepassing.

Als een fulltimer onbetaald (ouderschaps)verlof opneemt, leidt dat tot onderbreking van het loontijdvak. Maar als hij gedurende een langere periode 1 of meer dagen/weken onbetaald verlof opneemt, dan is hij voor die periode een parttimer. Daardoor geldt voor Frans ook het uitbetalingstijdvak en blijft de maandtabel van toepassing.

Meer informatie

Meer informatie over de tijdvaktabellen leest u in paragraaf 9.3 Handboek Loonheffingen. Hier vindt u ook een aantal rekenvoorbeelden.

UWV, 100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,