Werkgever moet weer voldoen aan betalingsverplichtingen

Werkgever moet weer voldoen aan betalingsverplichtingen

7 april 2022 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Einde bijzonder uitstel van betaling op 1 april 2022

Vanaf 1 april 2022 moet een werkgever weer voldoen aan al zijn nieuwe betalingsverplichtingen. Het bijzonder uitstel van betaling stopt. Alle belastingen waarvoor een werkgever op of na 1 april 2022 aangifte doet, moet hij op tijd betalen.

Voor belastingaanslagen met een uiterste betaaldatum op of na 1 april 2022, geldt het bijzonder uitstel niet. De uiterste betaaldatum staat altijd op de belastingaanslag die de werkgever van de Belastingdienst krijgt.

Betalingsregeling

Het afbetalen van de belastingschuld waarvoor de werkgever bijzonder uitstel had, begint op 1 oktober 2022. Hij krijgt een betalingsregeling van 60 maanden. De betalingsregeling geldt voor de belastingschuld die hij van 12 maart 2020 tot en met 31 maart 2022 heeft opgebouwd voor alle belastingen waarvoor hij bijzonder uitstel had.

Is het ná 31 maart 2022 voor een werkgever nog steeds niet mogelijk om op tijd te betalen? Dan kan hij mogelijk regulier uitstel of een betalingsregeling krijgen. Als hij zijn belastingen niet op tijd betaalt, kan de Belastingdienst boetes opleggen of invorderingsmaatregelen nemen.

Meer informatie leest u op belastingdienst.nl.

belastingen, belastingdienst, overheid, kabinet, regering, rijksoverheid, RVO, wet-en regelgeving,eindheffing,