Vakantiedagen of adv dagen ?

Vakantiedagen of adv dagen ?

1 augustus 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Wettelijke vakantiedagen – vakantie wetgeving

 

Vakantiedagen

Werknemers hebben jaarlijks recht op vakantiedagen om te herstellen van de gedane arbeid. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen (vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week) zijn de dagen die in de wet zijn vastgesteld. Bij een voltijd dienstverband heeft een werknemer recht op 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. Daarnaast kunnen er in de cao of arbeidsovereenkomst nog bovenwettelijke vakantiedagen zijn afgesproken.

 

personeelsdiensten, werkgeverscoach, personeelszaken, werknemers- werkgevers,werkgeverschap,werkgevers advies,advies werkgevers,salariszaken, personeelszaken, hr ondersteuning,

Vakantiewet stimuleert opname vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het jaar van opbouw. Hierdoor worden werknemers gestimuleerd om regelmatig vakantie op te nemen. Wachten zij hier immers te lang mee, dan komen de dagen te vervallen. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.

Zieke werknemers bouwen evenveel vakantiedagen op als niet-zieke werknemers. Iedere werknemer, ongeacht of hij nu wel of niet geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, bouwt evenveel vakantierechten op.

 

 

Gerelateerd:

Wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 juli 2019

Bedragen uurloon jeugd-LIV 2019

Aanvulling op de uitkering en de aangifte loonheffing

Ziek, toch geen recht op loondoorbetaling?

Loonstrook op papier weigeren!

 

loonverwerking, salarisverwerking, loonadministratie, loonverwerkers, salarisverwerkers, salarisadministratie,