Uitbetaalde bedragen aan derden vóór 1 februari doorgeven

Uitbetaalde bedragen aan derden vóór 1 februari doorgeven

21 januari 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De Belastingdienst wil de ‘uitbetaalde bedragen aan derden ‘ 2020 vóór 1 februari ontvangen. U geeft dit door via het gegevensportaal op de internetsite van de Belastingdienst.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Hebt u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u de uitbetaalde bedragen doorgeven als degene die de betaling krijgt aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Hij is niet bij u in dienstbetrekking.
  • Hij voert de werkzaamheden of diensten niet uit als ondernemer.

Voorbeelden van betalingen die u moet aangeven zijn:

  • betalingen aan freelancers voor schoonmaken, onderhoud, verbouwingen en andere klusjes
  • betalingen aan sprekers en auteurs
  • betalingen aan deelnemers aan medische proeven

Let op!
Betalingen aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling vallen, hoeft u niet aan ons door te geven. Meer informatie over deze vrijwilligersvergoedingen vindt u bij: Vrijwilligersvergoedingen.

Wie levert de gegevens aan?

Meestal zijn het ondernemers die uitbetaalde bedragen aan derden moeten aanleveren. Maar ook particulieren moeten dat soms doen. Bijvoorbeeld als zij iemand betalen voor schoonmaakwerk, (tuin)onderhoud, verbouwingen of andere klusjes en daarvoor geen factuur krijgen.

Hoe levert u de gegevens aan?

Dat doet u via het gegevensportaal voor uitbetaalde bedragen aan derden. Hoe dat werkt, leest u bij: Gegevensportaal uitbetaalde bedragen aan derden.

Wanneer levert u de gegevens aan?

Wanneer het u uitkomt, als u het maar doet vóór 1 februari na het jaar waarin u de bedragen hebt uitbetaald. Dat kan dus in delen door het jaar heen. U kunt ook alle gegevens in 1 keer aanleveren aan het einde van het jaar.

Wat doet de Belastingdienst met de aangeleverde gegevens?

De gegevens die u aanlevert, gebruiken wij voor de aangifte inkomstenbelasting van degene die het uitbetaalde bedrag heeft gekregen. Wij kunnen zijn aangifte vooraf invullen met de gegevens en de aangifte beter beoordelen.

Inloggegevens

U hebt inloggegevens nodig om gebruik te maken van het ‘Gegevensportaal voor uitbetaalde bedragen aan derden ’. Om deze gegevens te ontvangen, kunt u zich online aanmelden bij de Belastingdienst.

 

Meer informatie leest u op belastingdienst.nl.

 

belastingen, belastingdienst, overheid, regering. rijksoverheid,