Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens 2e halfjaar 2021

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens 2e halfjaar 2021

5 juli 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De Belastingdienst heeft de ‘Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2e halfjaar 2021’ gepubliceerd. In deze brochure vindt u uitleg over fouten in de werknemersgegevens waarvoor u een foutenrapport kunt ontvangen.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

De toelichting gaat over de geautomatiseerde controle van de werknemersgegevens in de aangiften over de maanden juli tot en met december, of periode 7 tot en met 13 van 2021.

Overzicht foutmeldingen

In hoofdstuk 4 van de brochure vindt u een overzicht met de werknemersgegevens die de Belastingdienst controleert in het 2e halfjaar van 2021. In dit overzicht staan de foutmeldingen die u in een foutenrapport kunt tegenkomen. Ook leest u hierin wat de foutmelding betekent en hoe u de fout kunt voorkomen.

 

Foutenrapport

Een foutenrapport bevat informatie over het type fout met een korte omschrijving en een instructie om de fout te herstellen en in het vervolg te voorkomen. Een voorbeeld van een foutenrapport vindt u in hoofdstuk 3.

 

Controles Belastingdienst en UWV

Voor de aangiften loonheffingen over het 2e halfjaar van 2021 hebben de Belastingdienst en UWV een aantal kwaliteitscontroles vastgesteld.

Als bij deze geautomatiseerde controles blijkt dat de aangeleverde gegevens niet aan de eisen voldoen, kan de Belastingdienst de aangifte weigeren.

Staan in een aangifte alleen fouten die niet leiden tot een weigering van de aangifte, dan ontvangt u een foutenrapport ‘Foutmeldingen werknemersgegevens’.

 

U vindt de Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens 2e halfjaar 2021 op belastingdienst.nl.

 

Nederlands Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

 

Inleiding

Voor de aangiften loonheffingen over het 1e halfjaar van 2021 hebben de Belastingdienst en UWV een aantal kwaliteitscontroles vastgesteld. Als bij deze geautomatiseerde controles blijkt dat de aangeleverde gegevens niet aan de eisen voldoen, kunnen wij uw aangifte weigeren. Zitten er in een aangifte alleen fouten die niet leiden tot een weigering van de aangifte, dan sturen wij een foutenrapport ‘Foutmeldingen werknemersgegevens’ naar het adres dat u hebt opgegeven als correspondentieadres. Dit rapport bevat informatie over het type fout met een korte omschrijving en een instructie om de fout te herstellen en in het vervolg te voorkomen. Hoe zo’n foutenrapport eruit ziet, leest u in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 vindt u een toelichting op de foutmeldingen die in een foutenrapport kunnen staan.

Voor hulp bij het oplossen van problemen kunt u contact opnemen met de softwareontwikkelaar van uw aangiftepakket.

 

Overheid, belastingdienst, regering, wet en regelgeving, kabinet, RVO,