Afspraken met België en Duitsland over grensarbeiders verlengd

Afspraken met België en Duitsland over grensarbeiders verlengd

2 juli 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Nederland heeft overeenkomsten met België en Duitsland over grensarbeiders die thuiswerken vanwege het coronavirus. Deze afspraken gelden vanaf 11 maart 2020 en zijn verlengd tot en met 30 september 2021.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Nederland heeft met Duitsland en België afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen.
De thuiswerkdagen van grensarbeiders in loondienst mogen worden behandeld als dagen die gewerkt zijn in het land waar de grensarbeider onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt. Voorwaarde is dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het andere land.

 

 

-|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-

U bent grensarbeider

Update: 28 juni 2021

Bent u grensarbeider en werkt u gedurende de coronacrisis door de genomen maatregelen thuis (thuiswerkers)? Of moet u noodgedwongen thuis blijven (thuiszitters), terwijl u krijgt doorbetaald? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw belastingpositie. Mogelijk is uw inkomen dan niet meer in uw werkland, maar (deels) in uw woonland belast. Dit kan gevolgen hebben voor uw netto inkomen. Nederland heeft daarom met Duitsland en België nadere afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen.

Thuiswerkers

Duitsland en Nederland en België en Nederland zijn voor grensarbeiders in loondienst overeengekomen dat de thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar u onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt, onder de voorwaarde dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het andere land.

U hoeft niet te kiezen voor deze afwijkende behandeling. U kunt de thuiswerkdagen ook blijven behandelen als dagen waar feitelijk is gewerkt. U kunt de gemaakte afspraken toepassen in de bestaande aangifte inkomstenbelasting 2020.

De overeenkomsten met Duitsland en België lopen tot en met 30 september 2021.

Thuiszitters

Zit u noodgedwongen thuis met behoud van salaris, dan blijft uw salaris ook gedurende deze periode belast in het land waar u onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt. Voor u verandert er niets.

Woont u bijvoorbeeld in Duitsland of België en werkt u normaal gezien in Nederland, dan blijft uw Nederlandse werkgever Nederlandse loonheffingen inhouden op uw salaris.

 

 

Meer informatie
belastingdienst.nl

 

 

Bron: Staatscourant 2021, 34076 en Staatscourant 2021, 34005 op overheid.nl

 

 

nederland, nederlandse werknemers, NL ondernemers, Hollandse werkgevers,