Termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract loopt af op 1 juli

Termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract loopt af op 1 juli

30 juni 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Let op: Premiedifferentiatie WW !

Om de lage WW-premie te mogen betalen voor werknemers die voor onbepaalde tijd bij u in dienst zijn en geen oproepovereenkomst hebben, moet u hun arbeidscontracten schriftelijk vastleggen. Voor werknemers die op 31 december 2019 al bij u in dienst waren, kreeg u eerder tot 1 april extra de tijd om dat te doen. Vanwege de coronacrisis kwamen daar nog 3 maanden bij tot 1 juli 2020. Die termijn loopt binnenkort af.

premiedifferentiatie WW 2020, Vanaf 2020 WW-premie naar type contract,

Vergeet daarom niet vóór deze datum de arbeidscontracten van deze groep medewerkers die op 1 juli nog bij u in dienst zijn, schriftelijk vast te leggen.

Hebt u op 1 juli 2020 de schriftelijke vastlegging nog niet geregeld? Dan moet u voor deze werknemers met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 de hoge WW-premie betalen in plaats van de lage WW-premie.

 

ww-premie verreweg de grootste impact heeft op de werkgeverslasten

Voor werknemers die u op 1 januari 2020 of daarna in dienst hebt genomen, moet u het arbeidscontract meteen schriftelijk vastleggen.

 

Hoe u en wat u moet doen bij het schriftelijk vastleggen leest u in: Hoe legt u een arbeidscontract schriftelijk vast?

 

Gerelateerd

Wat verandert er in de WW-premie voor u als werkgever

Wat verandert er in de WW-premie voor u als werkgever,Doe de ja-ja-nee-check!Per 1 januari 2020 is er een nieuwe wet: de Wet arbeidsmarkt in balans. Deze is van invloed op de WW-premie.