Terecht gebruikelijk loon voor dga

Terecht gebruikelijk loon voor dga

21 januari 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De inspecteur stelt het gebruikelijk loon van een dga voor het jaar 2015 vast op € 27.500. Het Hof is het eens met de inspecteur.

 

loon, salaris, inkomen,verdienste, werk na inkomen, lonen, salarissen, verloning, loonadministratie,salarisadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerker, loonverwerker,

Een dga treedt op 18 mei 2015 als directrice in dienst bij een bv. Ze ontvangt voor haar werkzaamheden alleen een onkostenvergoeding. Bij een goed beleid krijgt ze een bonus van 10% van het netto resultaat.

 

Volgens de inspecteur is de gebruikelijkloonregeling van toepassing op de dga. De dga bezit 5% van de aandelen in de bv. Daarnaast verricht ze werkzaamheden voor de bv. Een gebruikelijk loon bedraagt minimaal € 44.000. Omdat de dga op 18 mei is gestart met de werkzaamheden, stelt de inspecteur het gebruikelijk loon vast op € 27.500.

 

Volgens het Hof heeft de directrice niet aannemelijk gemaakt dat een lager loon gebruikelijk is. De inspecteur heeft de aanslag terecht opgelegd.

 

Gerechtshof Amsterdam: ECLI:NL:GHAMS:2019:4622

 

Wetsartikel

Art 12a van de Wet LB 1964

In ‘Handreiking Gebruikelijk loon’ leest u hoe u het gebruikelijk loon vaststelt.

 

Gerelateerd:

Werk dga niet te vergelijken met werk managementassistent

Verhoging gebruikelijk loon 2020

Handreiking gebruikelijkloonregeling vernieuwd

 

werkgeverscoach, personeelszaken, werknemers- werkgevers,werkgeverschap,werkgevers advies,advies werkgevers,salariszaken, personeelszaken, hr ondersteuning,