Model loonstaat 2020, beschikbaar!

Model loonstaat 2020, beschikbaar!

21 januari 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Het ‘Model loonstaat 2020 ’ is beschikbaar op de internetsite van de Belastingdienst.

Op deze loonstaat vermeldt u gegevens die van belang zijn voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de premies werknemersverzekeringen.


100 salarisverwerking 2020, loonadministratie

Voor iedere werknemer moet u een loonstaat invullen. Dit doet u vóór de eerste loonbetaling. Voor een loonstaat heeft de Belastingdienst een model, waarop precies is aangegeven welke gegevens u moet opnemen.

U kunt de Model loonstaat 2020 downloaden hier onder of via belastingdienst.nl.

PDF download

Model loonstaat 2020 pdf


Let op!

U mag een loonstaat gebruiken die afwijkt van het model. Deze moet tenminste de gegevens bevatten die de Belastingdienst op de model loonstaat vraagt.


Meer informatie over de loonstaat leest u in hoofdstuk 9 Handboek Loonheffingen.


Wetsartikelen: Artikel 28 Wet LB, Artikel 7.2 Uitvoeringregeling LB


Overheid 2020, Belastingdienst 2020, Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW 2020, regering, wet en regelgeving, wetten, regels, besluiten,