Premies sociale verzekeringen 2020 bekend

Premies sociale verzekeringen 2020 bekend

19 november 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen 2020 zijn bekend. Ook het maximum premieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2020 zijn vastgesteld.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Belangrijkste wijziging is dat in verband met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans met ingang van 2020 geen premies meer worden geheven voor sectorfondsen. Er wordt daarom geen percentage meer vastgesteld voor de vervangende sectorpremie.

 

Het maximum premieloon voor 2020 is € 57.232 per kalenderjaar. De premiepercentages 2020 zijn:

  • Algemene ouderdomswet (AOW) 17,90%
  • Algemene nabestaandenwet (Anw) 0,10%
  • lage premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) 2,94%
  • hoge premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) 7,94 %
  • Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,68%
  • basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 6,77%
  • Opslag kinderopvangtoeslag 0,50%

 

Meer informatie leest u in de Staatscourant op overheid.nl.

 

 

Zie ook:

 

juridische ondersteuning, juridische adviezen,personeelzaken, personeeldiensten, medewerkers, medewerker, werkgever werknemer, loonadministratie,salarisverwerker, loon, salaris, salarisverwerking, loonadministrateur, alles over loon,salaris advies,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuimkosten, ziekteverzuim, ziekteverzekering