Ontslagvergoeding in de aangifte loonheffingen hoe?

Ontslagvergoeding in de aangifte loonheffingen hoe?

8 oktober 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Ontslagvergoeding is altijd loon uit vroegere dienstbetrekking.

Om de loonbelasting/premie volksverzekeringen te berekenen gebruikt u de groene tabel. In deze handreiking leest u hoe u de vergoeding verwerkt in de aangifte loonheffingen.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Loon uit vroegere dienstbetrekking is geen vergoeding voor het werk zelf, maar een uitkering die de werknemer krijgt omdat hij vroeger heeft gewerkt. Bijvoorbeeld een pensioenuitkering of een ontslagvergoeding. U berekent de loonbelasting/premie volksverzekeringen volgens de groene tabel. In deze tabel is geen arbeidskorting verwerkt.

 

Nieuwe inkomstenverhouding

De ontslagvergoeding belast u volgens de groene tabel in een aparte inkomstenverhouding.
Wanneer u in hetzelfde tijdvak een ontslagvergoeding naast het reguliere loon betaalt aan een werknemer neemt u deze werknemer onder 2 verschillende nummers inkomstenverhouding op in de loonaangifte. Groen en wit loon mag namelijk niet in 1 inkomstenverhouding. Dit geldt ook als de vergoeding in een ander tijdvak (bijvoorbeeld enkele maanden na ontslag) wordt uitbetaald.

 

Inkomenscode en code aard arbeidsverhouding

Vanaf 1 januari 2017 gebruikt u code 62. Bij deze inkomenscode hoeft u geen code aard arbeidsverhouding in te vullen.

Vóór 2017 was de inkomenscode 21. Ook bij deze inkomenscode hoefde u de code aard arbeidsverhouding niet te vermelden.

 

Periodieke ontslaguitkering en zorgverzekeringswet

Periodieke ontslaguitkeringen zijn – zolang de werknemer de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt – belast met werkgeversheffing zorgverzekeringswet (Zvw).

 

Eenmalige ontslaguitkering en zorgverzekeringswet

Als u de ontslagvergoeding eenmalig uitbetaalt, belast u deze via de groene tabel bijzondere beloningen. Omdat de tabel bijzondere beloningen van toepassing is, ontstaat geen nieuw loontijdvak voor de berekening van de bijdrage Zvw. Er wordt geen loontijdvak bedrag aan de cumulatieve toegevoegd. De ontslagvergoeding telt wel mee bij het bepalen van het maximumbijdrageloon van de andere loontijdvakken van dat kalenderjaar. Als het maximumbijdrageloon van dat kalenderjaar nog niet bereikt is, wordt dit tot het maximum aangevuld uit de ontslagvergoeding. Dit is het gevolg van het voortschrijdend cumulatief rekenen (vcr).

 

Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR) 2019

Voorbeeld premie Zorgverzekeringswet bij Voortschrijdend cumulatief rekenen

    • In mei is het vakantiegeld € 3.500. Totaal loon mei: € 7.500
  •           Werknemer verdient iedere maand € 4.000
    • VCR heeft invloed op de kosten werkgever van mei tot en met augustus via de maximum
  •           Sinds 2013 betaalt de werkgever de gehele premie ZVW

Premie ZVW:

MaandHeffingsloonMaximumZVW 6,95%Nog ‘in te halen’
Januari€ 4.000€ 4.660,58€ 278,-€ 660,58 -/-
Februari€ 4.000€ 4.660,58€ 278,-€ 1.321,16 -/-
Maart€ 4.000€ 4.660,58€ 278,-€ 1.981,74 -/-
April€ 4.000€ 4.660,58€ 278,-€ 2.642,32 -/-
Mei +vak.€ 7.500

€ 4.660,58 +

€ 2.642,32 = € 7.302,90

€ 507,55€ 197,10
Juni€ 4.000

€ 4.000,00 + € 197,10 =

€ 4.197,10

€ 291,70€ 463,48 -/-
Juli€ 4.000€ 4.660,58€ 278,-€ 1.124,06 -/-
Augustus€ 4.000€ 4.660,58€ 278,-€ 1.784,64 -/-
September€ 4.000€ 4.660,58€ 278,-€ 2.445,22 -/-
Oktober€ 4.000€ 4.660,58€ 278,-€ 3.105,80 -/-
November€ 4.000€ 4.660,58€ 278,-€ 3.766,38 -/-
December€ 4.000€ 4.660,58€ 278,-€ 4.426,96 -/-

 

Werknemersverzekeringen

De ontslagvergoeding vormt geen loon voor de werknemersverzekeringen. In de rubriek ‘Loon SV’ vult u 0 in.

Meer informatie over de berekening bijdrage Zvw vindt u in de brochure ‘Toelichting loonberekening vcr 2016’.

 

 

Zie ook:

Codes bij aangeven transitievergoeding vernieuwd
Wijzigingen voor de loonheffingen 2020

 

pensioengelden, pensioen, afkoop pensioen,