NOW-regeling heeft kleine wijzigingen

NOW-regeling heeft kleine wijzigingen

6 mei 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De regeling Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is op enkele punten gewijzigd.

Dat heeft minister Koolmees de Tweede Kamer laten weten.

Op 3 april zijn al enkele technische aanpassingen doorgevoerd, nu blijkt dat ook voor een aantal andere punten nodig. Hieronder vindt u in het kort de aanpassingen:

 • Aanpassing omzetbepaling bij concerns
  Voor concerns met minder dan 20% omzetverlies is het mogelijk dat individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. Aan deze mogelijkheid worden extra voorwaarden verbonden.
 • Instemming openbaarmaking gegevens NOW
  Transparantie over de besteding van publieke middelen is van groot belang. Door het indienen van het subsidieverzoek stemt een subsidieaanvrager in met het eventueel openbaar maken van informatie die hij heeft verstrekt aan UWV bij aanvraag en gegevens uit zijn subsidiedossier. Hierbij is gekozen alleen de gegevens te laten zien die voor transparantie over de besteding van publieke middelen het meest van belang
  zijn.
 • Buitenlands rekeningnummer
  Werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer hoeven niet langer een Nederlands rekeningnummer aan te leveren.
 • Schrappen verplichting melding loonkostensubsidie
  De dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking wordt geaccepteerd.

 

Lees meer over de wijzigingen en de voorwaarden op rijksoverheid.nl.

 

Kamerbrief tweede wijziging NOW

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over een aantal wijzigingen in de regeling Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).

 

PDF download
Download ‘Kamerbrief tweede wijziging NOW’ PDF

 

 

Gerelateerd

Overzicht voorwaarden NOW in handig document
Verruiming concernbepaling NOW, onder voorwaarden
Alles over de aanvraag NOW-regeling
Rekenhulp voor omzetverlies NOW-regeling

 

Overheid 2020, Belastingdienst 2020, Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW 2020, regering, wet en regelgeving, wetten, regels, besluiten,