Nieuwe versie Kennisdocument Wtl 8.0

Nieuwe versie Kennisdocument Wtl 8.0

15 januari 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Versie 8.0 van het Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is gepubliceerd op de internetsite van de Rijksoverheid.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

In het nieuwe document zijn de volgende wijzigingen voor 2021 opgenomen:

  • Aanpassing van bedragen lage inkomensvoordeel (LIV)
  • Indexering uurloongrenzen LIV
  • De bedragen en jaartallen zijn geactualiseerd

 

Wat houdt de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)in?

Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) van kracht. In deze wet zijn drie nieuwe tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers geïntroduceerd om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Het hebben van werk is belangrijk voor mensen, niet alleen voor het inkomen maar ook voor de persoonlijke ontwikkeling en sociale contacten.

Werkgevers worden met de instrumenten in de Wtl gestimuleerd om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt deze kans te geven. De Wtl vervangt de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door een loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen. Daarnaast bestaat de Wtl uit het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

Het jeugd-LIV heet officieel ‘tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon’. De tegemoetkomingen zijn losgekoppeld van de verschuldigde premies werknemersverzekeringen. Door het financiële voordeel gewoon uit te laten betalen door de Belastingdienst, profiteren de werkgevers die er recht op hebben volledig van de tegemoetkomingen.

 

Uit welke soorten tegemoetkomingen bestaat de Wtl?

De Wtl bestaat uit driesoorten tegemoetkomingen voor werkgevers:

    1. Lage-inkomensvoordeel (LIV);
    2. Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (ook wel jeugd-LIV genoemd);
    3. Loonkostenvoordeel (LKV).

PDF download
Het Kennisdocument Wtl pdf

 

U vindt het Kennisdocument Wtl op rijksoverheid.nl.

 

 

Overheid 2020, Belastingdienst 2020, Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW 2020, regering, wet en regelgeving, wetten, regels, besluiten,