Nettoloon en lijfrente werknemer

Nettoloon en lijfrente werknemer

4 juni 2024 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Lijfrentebedrag niet aftrekbaar van brutoloon

 

Betaalt u een bedrag voor een lijfrente van de werknemer rechtstreeks aan de lijfrente-aanbieder waar de werknemer deze lijfrente heeft afgesloten?

Dan mag u dit alleen vanuit het nettoloon doen. Het is niet toegestaan om het lijfrentebedrag in mindering te brengen op het brutoloon. De Belastingdienst ziet dat dit soms wel gebeurt.

Voor een dergelijk lijfrentebedrag geldt geen (gerichte) vrijstelling en het betaalde bedrag is ook geen negatief loon. U mag dit bedrag daarom niet in mindering brengen op het brutoloon. Hebt u dit toch gedaan, dan moet u dit corrigeren.

Aanwijzen als eindheffingsloon

Op bovenstaande hoofdregel geldt één uitzondering, namelijk als u het lijfrentebedrag aanwijst als eindheffingsloon. Het kan dan binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling vallen. Er moet wel aan de gebruikelijkheidstoets zijn voldaan. In dat geval neemt u de loonbelasting over het lijfrentebedrag voor uw rekening. Bij overschrijding van de vrije ruimte bent u 80% eindheffing verschuldigd.

Verschil tussen pensioenpremie en lijfrentebedrag

Neemt de werknemer deel aan een pensioenregeling, dan mag u het werknemersdeel van de pensioenpremie in mindering brengen op het brutoloon van de werknemer. Een aanspraak ingevolge een pensioenregeling behoort niet tot het belastbare loon van de werknemer en is met andere woorden vrijgesteld. Datzelfde geldt voor een werknemersbijdrage ingevolge een pensioenregeling. Voor een lijfrente geldt een dergelijke vrijstelling voor de heffing van loonbelasting niet.

Lijfrentebedrag en aangifte inkomstenbelasting

Als de werknemer een lijfrente heeft afgesloten, is het daarvoor betaalde bedrag onder voorwaarden aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Meer informatie hierover leest u op belastingdienst.nl/aftrekken lijfrentepremies.

Wetsartikel

Artikel 11, lid 1 onderdelen c en j Wet LB 1964

Bekijk ook

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,