RVO en subsidieregeling praktijkleren

RVO en subsidieregeling praktijkleren

5 juni 2024 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Subsidie praktijkleren 2023-2024 aanvragen

 

U kunt tot en met 17 september 2024, 17.00 uur een aanvraag doen voor de Subsidieregeling praktijkleren voor het schooljaar 2023-2024. De aanvraag dient u in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de Subsidieregeling praktijkleren. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie.

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Aanvraag

De subsidie vraagt u aan per studiejaar, na afloop van de begeleiding in het studiejaar. Vanaf 2024 dient u de subsidieaanvraag in via het nieuwe aanvraagportaal. Dient u de aanvraag in als intermediair? Dan is vanaf 2024 een ketenmachtiging nodig.

Tegemoetkoming kosten

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die de werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

Meer informatie vindt u op rvo.nl.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,